Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Państwa prawo do prywatności jest dla nas szczególnie istotne. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, zabezpieczania i przetwarzania w naszym serwisie internetowym.

Przekazując nam dane osobowe, akceptujesz zasady określone w naszej Polityce Prywatności.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Pragniemy poinformować, że Administratorem danych jest:

Gmina Czerwonak – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W celu nawiązania kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sprawie danych osobowych mogą Państwo skorzystać z adresu e-mail: iod@akwenczerwonak.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?

Niniejsze zasady są zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.:Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań mających na celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
Realizacja zawartej umowy oraz prowadzenie konta użytkownika/ klienta Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu zakończenia czynności przetwarzania.
Obsługa reklamacji, skarg, zgłoszeń
Rozwiązywanie problemów technicznych
Kontaktowanie w celach związanych z świadczonymi usługami

 

Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c).
Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o rachunkowości. Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu wykonania przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

 

Działania prowadzone na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) jakimi są zapewnienie poprawnego funkcjonowania organizacji.
Prowadzenie marketingu bezpośredniego Do kiedy przetwarzamy dane?
Do wniesienia sprzeciwu, jeżeli odpowiednie przepisy znajdują zastosowanie lub zgodnie z obowiązującym prawem.
Obrona i dochodzenie roszczeń
Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych
Obsługa próśb oraz zgłoszeń przekazywanych Administratorowi, niemających bezpośredniego powiązania ze świadczeniem usług
Monitorowanie ruchu na stronie w celu poprawy jakości świadczonych usług
Zapewnienie komunikacji
Działania prowadzone na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).
Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących usług Administratora

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do wycofania zgody. Zgodę można wycofać poprzez link w wiadomości e-mail jeżeli taka funkcjonalność jest dostępna lub poprzez kontakt na wskazany adres:

iod@akwenczerwonak.pl

Informowanie o wprowadzanych zmianach w usługach lub funkcjonowaniu strony
Wysyłka newslettera
Informowanie o statusie karnetu
Prowadzenie badań statystycznych w tym gromadzenie informacji o systemie operacyjnym, adresie IP osoby przeglądającej stronę, lokalizacji i przeglądarce
Dostosowanie treści wyświetlanych reklam


SKĄD POSIADAMY DANE?

Wszystkie dane, które posiadamy pochodzą bezpośrednio od Państwa, zostały one przekazane Administratorowi np. podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, wizyty na stronie www lub osobistego w jednym z naszych obiektów.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia, nazwiska, płci, adresu e-mail, numeru telefonu. Dane będą przetwarzane przez Gminę Czerwonak – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.

 KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE? 

Twoje dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firma dostarczająca system obsługi klienta, firma obsługująca płatności elektroniczne, zewnętrzne kancelarie prawne, firmy świadczące usługi doradcze oraz audytorskie, banki oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Urzędom Skarbowym, Sądom, Komornikom). Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al.  Jerozolimskich 100, kod pocztowy: 00-807, KRS: 0000061293. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Bezpieczeństwo danych osobowych w naszej organizacji jest traktowane z należytą uwagą. W razie zaistnienia takiej potrzeby, podejmujemy kroki niezbędne do jego zapewnienia, obejmujące zastosowanie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, mając w szczególności na uwadze zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dokładamy należytej staranności, by Państwa dane osobowe były przetwarzane i chronione zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa, bezpiecznie przechowywane i transferowane wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniej ochrony.

CZY DANE PRZEKAZUJEMY POZA GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ?

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Przysługuje Państwu w zakresie określonym w przepisach obowiązującego prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym dla Państwa jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

CZY BĘDZIEMY STOSOWAĆ TECHNIKI TAKIE JAK PROFILOWANIE?

Wobec Państwa danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym w formie profilowania. Wyjątkiem jest wyrażenie zgody na dostosowywanie treści reklamowych przy wykorzystaniu plików cookies zgodnie z Twoimi preferencjami co będzie skutkować wyświetlaniem reklam, które będą dopasowane do Twoich zainteresowań.

 CZY KONIECZNE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Aby korzystać z serwisu lub współpracować z organizacją konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych, nie podanie tych informacji oznacza brak możliwości korzystania z serwisu.

W przypadku czynności związanych z wykorzystywaniem plików cookies podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie będzie skutkować nie przetwarzaniem danych dla celów realizowanych za pomocą plików cookies.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies są małymi fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na nasz serwis internetowy. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi, aby zapewnić jego poprawne funkcjonowanie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookie nie zawierają danych, które pozwoliłyby na Państwa identyfikację. Co więcej, pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia, a także nie modyfikują jego ustawień ani ustawień oprogramowania, z którego korzystają Państwo na urządzeniu.

Jeżeli nie chcą Państwo, by pliki cookies były instalowane na Państwa urządzeniu, mogą je Państwo wyłączyć w przeglądarce internetowej. Opcję tą zwykle można znaleźć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Proszę mieć na uwadze, że całkowite wyłączenie plików cookies w przeglądarce może utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

  1. Pliki cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Pliki cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

MODYFIKACJA PLIKÓW COOKIES
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

 

LINKI DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych. W razie ich odwiedzenia prosimy zapoznać się z politykami prywatności oraz politykami wykorzystywania plików cookies obowiązującymi na tych serwisach.

Oświadczamy, że nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych serwisów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki stosowane są zasady ochrony danych osobowych na tych serwisach i ewentualne szkody z tym związane.

REGULAMIN

Prosimy ponadto o zapoznanie się z naszym regulaminem, obejmującym zasady korzystania z naszej strony w tym szczególności postanowienia dotyczące naszej odpowiedzialności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie strony w celu sprawdzenia aktualnej wersji naszej Polityki Prywatności.

Ostatnia modyfikacja miała miejsce w dniu 31 października 2023 r.

Skip to content