grillownik, stoły i ławki drewniane na polu grillowym w Owińskach

Pole grillowe w Koziegłowach

Pole grillowe w Koziegłowach zostało otwarte 2 maja 2018 roku, sponsorem jest firma SUEZ.

Instrukcja korzystania z grilla i paleniska na terenie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach:

1. Korzystanie z grilla jest bezpłatne.
2. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, w szczególności przy ich rozpalaniu i podtrzymywaniu.
3. Osoba korzystająca z grilla musi posiadać:
a) własny węgiel drzewny, brykiet;
b) niezbędny sprzęt do przygotowywania potraw z grilla, szczególnie narzędzia służące ochronie przed poparzeniem.
4. Zakazane jest używanie grillów na gaz, energię elektryczną lub inne źródło energii, poza urządzeniami udostępnionymi na terenie Pola Grillowego Centrum Kultury i Rekreacji;
5. W trakcie korzystania z grilla nie wolno pozostawiać go bez nadzoru osoby pełnoletniej.
6. Po zakończeniu korzystania z grilla osoby korzystające zobowiązane są do skutecznego ugaszenia grilla oraz pozostawienia miejsca w czystości.
7. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad regulaminu Wodnego Placu Zabaw.

Galeria

Pole grillowe w Owińskach

grilowniki z ławkami
Pole grillowe w Owińskach
Skip to content