Siłownia – cennik

Rodzaj usługi Cena brutto z 23% VAT
Wejście jednorazowe 15 zł
Karnet poranny od godz. 6.30 do 14.30 1) 75,00 zł/miesiąc
Karnet open 2) 98,00 zł/miesiąc
Karnet open z umową roczną 3) 79,00 zł/miesiąc
Karnet open z umową półroczną 3) 89,00 zł/ miesiąc
Karnet ulgowy 4) 69,00 zł/miesiąc
Karnet ulgowy z umową roczną 5) 58,00 zł/miesiąc
Karnet ulgowy z umową półroczną 5) 64,00 zł/miesiąc
Trening personalny 1 osoba 50,00 zł/ sztuka
Trening personalny 2 osoby 80,00 zł/ sztuka
Trening personalny 3 osoby 110,00 zł/ sztuka
Pakiet 10 x trening personalny 1 osoba 400,00 zł
Plan treningowy 80,00 zł
Plan dietetyczny 80,00 zł

 

 

Cennik zajęć fitness

 
Rodzaj usługi Cena brutto z 23% VAT
ABT, Zdrowy kręgosłup, Pilates i pozostałe zajęcia fitness
Karnet miesięczny na zajęcia 1 raz w tygodniu 10,00 zł x liczba zajęć w miesiącu
Karnet miesięczny na zajęcia 2 razy w tygodniu 8,00 zł x liczba zajęć w miesiącu
Zajęcia jednorazowe 15,00 zł

 

Wstęp grupowy dla jednostek oświatowych

 
Rodzaj usługi Cena brutto Uwagi
Grupy szkolne i przedszkolne
budżetowe jednostki oświatowe
4,00 zł/uczeń/45 min Zajęcia po uprzedniej rezerwacji terminu
Grupy szkolne i przedszkolne
pozabudżetowe jednostki oświatowe (prywatne i niepubliczne)
5,00 zł/uczeń/45 min

 

Opłaty dodatkowe

 
Rodzaj usługi Cena brutto
Opłata za wystawienie karnetu/duplikatu karnetu 2,00 zł
Opłata za zagubienie paska 50,00 zł

 Zajęcia trwają 45 minut.

  1. Karnet imienny (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Karnet ważny 1 miesiąc. W przypadku nie przedłużenia karnetu w ciągu 10 dni od jego wygaśnięcia, nie będzie możliwości jego ponownego doładowania.
  2. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Karnet ważny 1 miesiąc. W przypadku nie przedłużenia karnetu w ciągu 10 dni od jego wygaśnięcia, nie będzie możliwości jego ponownego doładowania.
  3. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem)
  4. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Uczniowie i studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji, emeryci po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki, osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji lub orzeczenia lekarskiego. Karnet ważny 1 miesiąc. W przypadku nie przedłużenia karnetu w ciągu 10 dni od jego wygaśnięcia, nie będzie możliwości jego ponownego doładowania.
  5. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Uczniowie i studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji, emeryci po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki, osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji lub orzeczenia lekarskiego.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego umożliwiająca korzystanie osoby niepełnoletniej z siłowni, musi być wypełniona i podpisana w obecności pracownika kasy.

Skip to content