Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne

Znak sprawy: AKW.351.7.2021 – Usługa zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w 2022 roku

Znak sprawy: AKW.351.6.2021 – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w 2022 roku

Znak sprawy: AKW.351.2.2021 – Remont polegający na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku  -UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.351.1.2021 – Remont nawierzchni boiska i bieżni lekkoatletycznej – ZAKOŃCZONE

Konkursy

2021

Znak sprawy: AKW.353.14.2021 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą na pływalni w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.13.2021 – Najem i obsługa powierzchni zabudowanej barem w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.12.2021 – Remont kotłowni w budynku hali gimnastycznej w Czerwonaku – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.11.2021 – Budowa toru rowerowego – pumptruck – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.10.2021 – Wykonanie piłkochwytu przy boisku sportowym w Owińskach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.8.2021 – Najem i obsługa powierzchni zabudowanej barem w budynku Centrum Kultury w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.7.2021 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na usługi kosmetyczne lub fryzjerskie  – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.6.2021 – Najem i obsługa powierzchni zabudowanej barem w budynku Centrum Kultury w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.5.2021 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na sklepik na pływalni w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.4.2021 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.3.2021 – Najem i obsługa powierzchni zabudowanej barem w budynku Centrum Kultury w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.2.2021 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na sklepik na pływalni w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.1.2021 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na sklepik z akcesoriami sportowymi na pływalni w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Zamówienia publiczne

Znak sprawy: AKW.351.1.2020 – Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.2.2020 – Zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.3.2020 – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w 2021 roku – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.4.2020 – Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zielonej w miejscowości Bolechowo – Osiedle – ZAKOŃCZONE

Konkursy

2020

Znak sprawy: AKW.353.38.2020 – Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na terenie obiektów Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.37.2020 – Przygotowanie i dostawa cateringu na półkolonie zimowe do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach

Znak sprawy: AKW.353.35.2020 – Przebudowa hali gimnastycznej w Czerwonaku – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.34.2020 – Przebudowa hali gimnastycznej w Czerwonaku – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.32.2020 – Wykonanie remontu placów zabaw w zarządzie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.31.2020 – Dostarczenie środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej na pływalni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.30.2020 – Wykonanie okresowych przeglądów stacji transformatorowych – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.29.2020 – Badanie wody basenowej na pływalni w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.25.2020 – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu w Owińskach przy ul. Poprzecznej. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.24.2020 – Wykonanie przeglądu zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.22.2020 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Tropicana w Owińskach   – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.21.2020 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Tropicana w Owińskach  – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.19.2020 – Budowa ścianki do tenisa ziemnego wraz z utwardzeniem terenu w Bolechowie – Osiedlu  – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.18.2020 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Tropicana w Owińskach  – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.17.2020 – Dostawa i montaż systemów klimatyzacji na obiektach zarządzanych przez CRKF AKWEN – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.16.2020 – Remont pomieszczenia animatorów – wykonanie dodatkowego otworu okiennego – Orlik 2012 w Czerwonaku – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.15.2020 – Remont pomieszczenia animatorów – wykonanie dodatkowego otworu okiennego – Orlik 2012 w Czerwonaku – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.13.2020 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Tropicana w Owińskach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.09.2020 – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dot. budowy basenu zewnętrznego dla dzieci w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.08.2020 – Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie CRKF Akwen w Czerwonaku – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.07.2020 – Konserwacja oraz czyszczenie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.06.2020 – Remont pomieszczenia animatorów – wykonanie dodatkowego otworu okiennego – Orlik 2012 w Czerwonaku – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.05.2020 – Budowa ścianki do tenisa ziemnego wraz z utwardzeniem terenu w Bolechowie – Osiedlu – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.04.2020 – Wymiana płytek ceramicznych przy rynnach przelewowych basenu sportowego na pływalni w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.03.2020 – Wymiana drzwi na pływalni w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.02.2020 – Wymiana szyb na pływalni w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.01.2020 – Wymiana przykryć i wypełnienia wnętrza zbiorników przelewowych na pływalni w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Zamówienia publiczne

Znak sprawy: AKW.351.3.2019 – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.2.2019 – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.351.1.2019 – Zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego – ZAKOŃCZONE

Konkursy

2019

Znak sprawy: AKW.353.33.2019 – Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na terenie obiektów Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.30.2019 – Badanie wody basenowej na pływalni w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.29.2019 – Wykonanie okresowych przeglądów stacji transformatorowych przy budynku pływalni w Koziegłowach oraz przy kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.28.2019 – Dostarczenie środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej na pływalni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.24.2019 – Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Leśnej – Zdroje – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.23.2019 – Dostawa i montaż zestawu street workout na placu zabaw w Kicinie przy ul. Wodnej – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.22.2019 – Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Leśnej – Zdroje – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.21.2019 – Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Leśnej – Zdroje -UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.20.2019 – Projekt rewitalizacji ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.19.2019 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Tropicana w Owińskach. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.18.2019 – Wymiana podłogi w kwasowni łącznie z armaturą odpływową – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.17.2019 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku Tropicana w Owińskach. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.16.2019 – Remont zbiorników przelewowych na podbaseniu w pływalni w Koziegłowach. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.15.2019 – Montaż urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej w Kicinie przy ul. Wodnej. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.14.2019 – Wymiana podłogi w kwasowni łącznie z armaturą odpływową. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.13.2019 – Odnowienie elewacji zewnętrznej wieży startowej przy zjeżdżalni basenowej. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.12.2019 – Montaż urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej w Kicinie przy ul. Wodnej. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.11.2019 – Naprawa elewacji i uszczelnienie konstrukcji wieży zjeżdżalni wraz z przyległą ścianą na pływalni w budynku Centrum Kultury i Rekreacji. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.10.2019 – Montaż systemu klimatyzacji na sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.09.2019 – Montaż urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej w Kicinie przy ul. Wodnej. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.07.2019 – Ochrona obiektów CRKF Akwen – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.06.2019 – Montaż urządzeń placu zabaw, elementów małej architektury oraz ścieżek i nawierzchni amortyzującej – ETAP I – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.05.2019 – Montaż systemu klimatyzacji na sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.04.2019 – Naprawa elewacji i uszczelnienie konstrukcji wieży zjeżdżalni wraz z przyległą ścianą na pływalni w budynku Centrum Kultury i Rekreacji. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.03.2019 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na barek/sklepik z akcesoriami sportowymi na pływalni w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.01.2019 – Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń street workout – ZAKOŃCZONE

Zamówienia publiczne

2018

Znak sprawy: AKW.351.5.2018 – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.4.2018 – Zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.3.2018 – Dostawa i montaż zjeżdżalni do pływalni w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.351.2.2018 – Dostawa i montaż zjeżdżalni do pływalni w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.351.1.2018 – Dostawa i montaż zjeżdżalni do pływalni w Koziegłowach – UNIEWAŻNIONE

Konkursy

2018

Znak sprawy: AKW.353.29.2018 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na barek/sklepik z akcesoriami sportowymi na pływalni w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.26.2018 – Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na barek/sklepik z akcesoriami sportowymi na pływalni w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.25.2018 – Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń street workout – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.24.2018 – Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń street workout. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.23.2018 – Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń street workout. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.22.2018 – Montaż urządzeń placu zabaw oraz zagospodarowanie parku w Kicinie – etap II. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.21.2018 – Przebudowa oświetlenia stadionu treningowego w Czerwonaku przy ul. Leśnej – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.19.2018 – Zabudowa podcienia w budynku hali hali gimnastycznej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.18.2018 – Zabudowa podcienia w budynku hali hali gimnastycznej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.17.2018 – Zabudowa podcienia w budynku hali hali gimnastycznej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.16.2018 – Wykonanie piłkochwytów na kompleksie boisk w Owińskach przy ul. Poprzecznej -12 – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.14.2018 – Dostawa, montaż wyposażenia placu zabaw w Kicinie przy ul. Suchej oraz dostawa, montaż urządzeń placu zabaw wraz z zagospodarowaniem parku w Kicinie przy ul. Wodnej. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.13.2018 – Najem i obsługa pawilonu pod punkt gastronomiczny na kąpielisku w Owińskach. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.12.2018 – Wykonanie napraw mocowania śrubami pokrycia dachowego hali gimnastycznej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6 – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.11.2018 – Wykonanie piłkochwytów na kompleksie boisk w Owińskach przy ul. Poprzecznej -12. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.353.10.2018 – Roboty naprawcze hali gimnastycznej w Czerwonaku. – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.8.2018 – Zakup i montaż wanien jacuzzi na pływalni w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.7.2018 – Wymiana 2 szt. słupów konstrukcyjnych, nośnych podtrzymujących konstrukcję łączącą dachy na pływalni w Koziegłowach – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.6.2018 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z robotami towarzyszącymi w Owińskach, ul. Poprzeczna 12 – ZAKOŃCZONE

Znak sprawy: AKW.353.5.2018 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z robotami towarzyszącymi w Owińśkach, ul. Poprzeczna 12 – UNIEWAŻNIONE

Zamówienia publiczne

2017

Znak sprawy: AKW.351.6.2017 – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3 wraz z terenami przyległymi – ZAKOŃCZONY

Znak sprawy: AKW.351.5.2017 – Zabezpieczenie ratownicze na terenie krytej pływalni w Koziegłowach i kąpieliska Tropicana w Owińskach – ZAKOŃCZONY

Znak sprawy: AKW.351.4.2017 – Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej oraz zajęć fitness na krytej pływalni AKWEN w Koziegłowach, zajęć na siłowni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach oraz na hali sportowej w Czerwonaku.

Znak sprawy: AKW.351.3.2017 – Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej oraz zajęć fitness na krytej pływalni AKWEN w Koziegłowach, zajęć na siłowni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach oraz na hali sportowej w Czerwonaku. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.351.2.2017 – Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej oraz zajęć fitness na krytej pływalni AKWEN w Koziegłowach, zajęć na siłowni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach oraz na hali sportowej w Czerwonaku. – UNIEWAŻNIONE

Znak sprawy: AKW.351.1.2017 – Roboty budowlane związane z remontem istniejących pomieszczeń i adaptacją na pomieszczenia biurowe – ZAKOŃCZONY

Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2021

Skip to content