Złote Płetwy Wójta – 16 lutego

Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach sołectw oraz osiedli gminy Czerwonak w pływaniu.
KIEDY I GDZIE?

16 lutego, pływalnia AKWEN Koziegłowy

KTO?

Wyłącznie Mieszkańcy Gminy Czerwonak.
Każde gminne sołectwo/osiedle może zgłosić do zawodów maksymalnie 20 osób.
Każdy z zawodników może startować maksymalnie w 2 konkurencjach (w 2 indywidualnych lub w indywidualnej i w sztafecie).
W każdej konkurencji sołectwo/osiedle może zgłosić dowolną liczbę osób lub w przypadku sztafet jedną drużynę (dwie kobiety i dwóch mężczyzn). Nie przewidujemy startujących poza konkurencją.

ZGŁOSZENIA / ZASADY

Imienne zgłoszenia (z datą urodzenia) przyjmowane
są u Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli.

Zgłoszenia reprezentacji sołectwa lub osiedla dokonuje Sołtys lub Przewodniczący Rady Osiedla – tym samym potwierdzając fakt zamieszkania zgłoszonych osób w danym sołectwie
(formularz zgłoszenia do pobrania tutaj:
https://drive.google.com/open?id=1WJHZGyT3C-loCarI-dy8qEKUFCIQaco_)

Zawodnicy poniżej 18 roku życia, muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego do godz. 15:00. Można je wysłać pocztą (Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej KAWEN ul. Piłsudskiego 3 Koziegłowy) lub (preferowane!) e-mailem: j.ratajczak@akwenczerwonak.pl.
Pytania? Tel: 61 415 16 82; 509 750 709.

PROGRAM

Godz. 9.00-9.20 – przyjazd zawodników i potwierdzenie zgłoszeń,
Godz. 9.20-9.45 – rozgrzewka
Godz. 9:50 – rozpoczęcie zawodów

Konkurencje i kategorie wiekowe:

> Styl dowolny 25m 2013-2011 (dziewczyny + chłopcy)
> Styl dowolny 25m 2010-2008 (dziewczyny + chłopcy)
> Styl dowolny 50m 2007-2005 (dziewczyny + chłopcy)
> Styl dowolny 50m OPEN (kobiety + mężczyźni)
> Styl grzbietowy 25m 2010-2008 (dziewczyny + chłopcy)
> Styl grzbietowy 50m 2007-2005 (dziewczyny + chłopcy)
> Styl grzbietowy 50m OPEN (kobiety + mężczyźni)
> Styl klasyczny 50m 2007-2005 (dziewczyny + chłopcy)
> Styl klasyczny 50m OPEN (kobiety + mężczyźni)
> Styl motylkowy 50m OPEN (kobiety + mężczyźni)
> Sztafeta sołecka 4x25m OPEN (2 kobiety + 2 mężczyzn)

Godz. 12.00 – dekoracja

UWAGA!

Wejście na basen (na czas trwania zawodów) jest bezpłatny.

Jeden zawodnik (zawodniczka) może startować w 2 konkurencjach indywidualnych lub jednej konkurencji indywidualnej i sztafecie.

Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach „amator”
oraz „wyczynowiec”. Osoby zrzeszone w klubach pływackich (w tym sekcje, UKS) traktowani są jako „wyczynowcy” i muszą o tym fakcie powiadomić Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Osiedla, u którego dokonywane jest zgłoszenie na zawody.

Brak informacji o kategorii „amator” lub „wyczynowiec” skutkuje automatycznym przeniesieniem do kategorii „wyczynowiec”.
Klasyfikacji tej nie bierze się pod uwagę w konkurencji „sztafeta sołecka”
Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.

Do klasyfikacji drużynowej liczone są punkty za zajęcie I, II, III miejsca w danej konkurencji, kategorii wiekowej oraz kategorii „amator” i „wyczynowiec”:

I miejsce – 3 punkty
II miejsce – 2 punkty
III miejsce – 1 punkt

Aby utworzyć klasyfikowaną konkurencję, niezbędne jest zgłoszenie do zawodów minimum trzech zawodników w danej kategorii wiekowej z podziałem na grupę „wyczynowców” i „amatorów”.

W sprawach spornych lub nieobjętych regulaminem – decyduje kierownik i sędzia główny zawodów.

NAGRODY:

Medale i dyplomy dla najlepszych 3 zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i kategorii.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w swoich konkurencjach i kategoriach.
„Złote Płetwy Wójta Gminy Czerwonak” dla najlepszego Sołectwa
w klasyfikacji drużynowej, Puchary dla pozostałych sołectw,
Statuetki dla najlepszych pływaków w kategorii kobiet i mężczyzn (decyduje ilość punktów zdobyta za zajęte miejsce), oddzielnie dla ,,amatorów” i ,,wyczynowców”.
Statuetki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów.

ZAPRASZAMY!

Regulamin do pobrania tutaj: https://drive.google.com/open?id=1OscU3_33zy1TXwp9VYXx6UX6reK00ssj

Skip to content