urządzenia trskające wodą w ogródku wodnym

Wodny Plac Zabaw w Koziegłowach

Wejście tylko z zewnątrz od parkingu za nową częścią budynku CKiR.
Przy placu znajduje się część do odpoczynku z mini plażą. Całość jest oświetlona i monitorowana 24 h. 
Wyposażenie obejmuje m.in. atrakcje takie jak dysza pająk, dysza tunel, parasol, pączek, tunel z kręgów i inne elementy, które umilą wolny czas podczas letnich dni. 

Odtwórz wideo

Regulamin korzystania z ogródka wodnego – Wodnego Placu Zabaw wraz z terenem rekreacyjnym

1. Ogródek wodny – Wodny Plac Zabaw, wraz z terenem rekreacyjnym (zwany dalej Wodnym Placem Zabaw), znajduje się na terenie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach przy Piłsudskiego 3.
2. Administratorem Wodnego Placu Zabaw jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.
3. Korzystający z Wodnego Placu Zabaw zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom ratownika lub innego pracownika Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.
4. Wodny Plac Zabaw jest czynny w godzinach 10:00 do 19:00, wyłącznie w sezonie letnim.
5. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. Z terenu Wodnego Placu Zabaw może jednorazowo korzystać ograniczona liczba osób.
7. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania wejścia na teren Wodnego Placu Zabaw kolejnych osób, jeżeli jednorazowo korzystająca liczba osób będzie zagrażała bezpieczeństwu osób na nim przebywających.
8. Administrator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia Wodnego Placu Zabaw (awaria, względy bezpieczeństwa).
9. Przed wejściem na Wodny Plac Zabaw należy zdjąć obuwie i przejść przez brodzik dezynfekcji stóp.
10. Przed wejściem na Wodny Plac Zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki, spinki lub inne ostre przedmioty.
11. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, lub szczelności urządzeń Wodnego Placu Zabaw, należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika lub innego pracownika Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.
12. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz spożywania alkoholu, środków odurzających itp.,
b) wprowadzania zwierząt;
c) skakania i wieszania się na urządzeniach wodnych;
d) korzystania z Wodnego Placu Zabaw podczas wyłączenia energii elektrycznej;
e) korzystania z Wodnego Placu Zabaw w czasie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (np. silny wiatr, burza);
f) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
g) ingerowania w zachowanie drugiej osoby (popychania, spychania, szarpania itp.);
h) wykorzystywania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.
13. Za szkody spowodowane celowo przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
14. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Wodnego Placu Zabaw.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione na terenie Wodnego Placu Zabaw;
b) uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu Wodnego Placu Zabaw.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów będą usuwane z terenu Wodnego Placu Zabaw.
17. Wodny Plac Zabaw jest monitorowany 24h.
18. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

Galeria

Sponsorzy

                       
Skip to content