Search
Close this search box.

Wnioski Klubów Sportowych do programu krajowego KLUB 2022

dzieci grają w piłkę

7 kwietnia o godzinie 13.00 rozpocznie się nabór wniosków do programu KLUB na rok 2022. Do podziału jest w tym roku 66.5 mln.

Wnioski będzie można składać przez program AMODIT. Wzór wniosku nie uległ zmianom.

28 marca Krajowe Zrzeszenie LZS, operator krajowy Programu KLUB — edycja 2022 uruchomił stronę internetową poświęconą temu programowi — www.rzadowyprogramklub.pl
Na wymienionej wyżej stronie znajdziecie podstawowe informacje o programie, kontakt do operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich.

Główne informacje:

Uczestnicy Programu:
kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Podstawowe wymogi dla klubów:
• prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku
o dofinansowanie – wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,
• wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie wyższa niż 200 tys. złotych,

Bezpośredni uczestnicy Programu:
wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,

Termin realizacji:
kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2022.

Przeznaczenie środków:
• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
• zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy).

Wysokości dofinansowania:
• kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,
• kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych.

Facebook
Platforma X
Email
Drukuj
Skip to content