Stypendia za wysokie wyniki sportowe w 2017 roku

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku informuje, iż w tym roku od 1 do 30 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.
Stypendia przyznawane będą przez Wójta Gminy Czerwonak na rok 2018, dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w roku 2017.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać osobiście w biurze w hali sportowej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6, bądź ściągnąć z naszej internetowej (poniżej). Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Rady Gminy Czerwonak, będąca jednocześnie regulaminem przyznawania stypendiów.

Wypełnione wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy składać osobiście lub listownie w siedzibie CRKF AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: Izabela Paprzycka.

Załączniki

Skip to content