Stypendia sportowe – uchwalone nowe zasady

Po wielomiesięcznej pracy naszego zespołu, sugestiach z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, decyzją Rady Gminy, opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody oraz czternastodniowym vacatio legis, czyli okresem między publikacją aktu prawnego, a jego wejściem w życie, możemy rozpocząć procedurę wyboru stypendystów stypendiów sportowych. Cieszymy się bardzo, że dzięki naszemu  zaangażowaniu i determinacji finansowanie sportowców z Gminy Czerwonak wpłynie na dalszy ich rozwój.

A co zmienia nowa uchwała?

 • dostosowuje zapisy do aktualnych aktów prawnych,
 • znosi ograniczenia wiekowe dla stypendystów zgodnie z Konstytucją RP,
 • pozwala zawodnikom wszystkich dyscyplin sportowych nawet tych niszowych na złożenie wniosku,
 • określa równą kwotę dla wszystkich stypendystów z uwzględnieniem aktualnego
 • opodatkowania, czy składek na ubezpieczenia społeczne,
 • powoduje przekazywanie środków bezpośrednio do stypendysty,
 • ogranicza procedurę przechodzenia wniosku przez kluby sportowe,
 • stwarza możliwość uzupełnienia wniosku po wezwaniu,
 • określa prostsze zasady przyznawania stypendiów.

Jak to będzie teraz działało?

 • Do 24 kwietnia włącznie uruchamiamy możliwość złożenia wniosków (UWAGA! Wnioski stypendialne złożone na przełomie roku po przywróceniu terminu postępowania uznaje się za złożone w terminie i będą one uwzględniane w obecnym procedowaniu bez konieczności ponownego składania!).
 • W przypadku merytorycznych błędów lub konieczności złożenia uzupełnienia wnioskujący będzie miał 7 dni na wykonanie tych czynności po wcześniejszym wezwaniu.
 • W tym czasie Wójt Gminy powoła zgodnie z zapisami Uchwały własnym Zarządzeniem Radę Sportu, która zaopiniuje wnioski stypendialne maksymalnie w ciągu kolejnych 30 dni.
 • Rada Sportu przedstawi Wójtowi propozycje listy stypendystów, która po akceptacji zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Czerwonak oraz CRKF AKWEN.

Kto może złożyć wniosek stypendialny?

 • zawodnicy wszystkich dyscyplin sportowych, którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie poprzedzających 12 miesięcy,
 • są mieszkańcami Gminy Czerwonak,
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe.

Szanowni Państwo!
Ten rok ze względu na wejście w życie nowej Uchwały oraz sytuację związaną z pandemią koronawirusa powoduje, iż wnioski wraz z załącznikami składacie Państwo do 24 kwietnia w formie elektronicznej podpisanego skanu/zdjęcia wniosku wraz z załącznikami mailowo na adres: a.bednarek@akwenczerwonak.pl (otrzymacie Państwo potwierdzenie wpływu wniosku).

Wniosek wraz z załącznikami (do pobrania) poniżej:

Wniosek ➡️ https://drive.google.com/open…

Rodo ➡️ https://drive.google.com/open…

Wizerunek ➡️ https://drive.google.com/open…

Uchwała (do pobrania): http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/2279/akt.pdf

Na Państwa wniosek istnieje również możliwość przesłania wzoru wniosku wraz z załącznikami drogą mailową.

W związku z obecną sytuacja oraz z wdrożonymi zaleceniami rządowymi ze względu na bezpieczeństwo wyjątkowo wnioski NIE BĘDĄ przyjmowane bezpośrednio w biurze Akwenu.

Od piątku 27 marca uruchomimy dodatkową możliwość pozostawienia wniosku w specjalnej skrzynce pocztowej przed halą sportową przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku, jednakże ze względu na obecne obostrzenia Rządu Polskiego dotyczące wychodzenia z domu tylko w tzw. „sprawach życiowych” prosimy i wnioskujemy o rozważność w wyborze tej formy przekazywania wniosków.

UWAGA! Wnioski stypendialne złożone na przełomie roku po przywróceniu terminu postępowania uznaje się za złożone w terminie i będą one uwzględniane w obecnym procedowaniu bez konieczności ponownego składania!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy wszystkie pytania oraz wątpliwości kierować w godzinach pracy mailowo na adres a.bednarek@akwenczerwonak.pl lub telefonicznie pod numer 514 040 587.

Skip to content