Stypendia sportowe. Rozpoczął się nabór wniosków.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe w 2020 roku.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe rozpoczynamy nabór wniosków – od 10 grudnia 2019 r.  Wnioski można składać do 9 stycznia 2020 r. listownie  lub osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.  Druk wniosku jest załącznikiem do Uchwały Rady Gminy. Rozstrzygniecie naboru wniosków nastąpi w ciągu 30 dni po jego zakończeniu. Wysokość stypendium w roku 2020 wynosić będzie 300 zł brutto miesięcznie

Uchwała wraz z załącznikiem do pobrania TUTAJ

Klauzula RODO do pobrania TUTAJ

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku do pobrania TUTAJ

Skip to content