Search
Close this search box.

Stypendia sportowe 2024 – złóż wniosek!

STYPENDIA SPORTOWE 2024 – JAK, GDZIE, KIEDY ???

Do kiedy można złożyć wniosek o stypendium sportowe ???
Ostatecznym terminem złożenia wniosku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy jest dzień 15 listopada (środa). Wnioski złożone po tym terminie, uznaje się za niezgodne z zapisami przedmiotowej Uchwały Rady Gminy i pozostają one bez rozpatrzenia (zostają odrzucone przez Radę Sportu).

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe ???

O stypendium ubiegają się osoby które:

  • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
  • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
  • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków (prosimy we wniosku nie wpisywać starszych osiągnięć);
  • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
  • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Gdzie otrzymamy wnioski stypendialne ???

Wnioski wraz z załącznikami można otrzymać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub pobrać i wydrukować ze stron internetowych Urzędu Gminy Czerwonak (www.czerwonak.pl) oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (www.akwenczerwonak.pl)

 

Gdzie składamy wnioski o stypendium ???

Wnioski składamy do 15 listopada:

  • osobiście w tymczasowych biurach Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak między 7:00 a 15:00,
  • listownie na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do CRKF AKWEN),

 

Co po złożeniu wniosku ???

  • w przypadku merytorycznych błędów lub konieczności złożenia uzupełnienia wnioskujący będzie miał 7 dni na wykonanie tych czynności po wcześniejszym wezwaniu,
  • po uzupełnieniach wszystkie wnioski trafią do Rady Sportu, która zaopiniuje wnioski stypendialne,
  • Rada Sportu przedstawi Wójtowi propozycje listy stypendystów, która po akceptacji zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Czerwonak oraz CRKF Akwen w terminie do 20 grudnia 2023 r.

Wszystkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować mailowo na adres a.bednarek@akwenczerwonak.pl lub telefonicznie pod numer 514 040 587.

 

UCHWAŁA STYPENDIA

WNIOSEK O STYPENDIUM SPORTOWE 2024 PDF

WNIOSEK O STYPENDIUM SPORTOWE 2024 WORD

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO WNIOSKU O STYPENDIUM

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Facebook
Platforma X
Email
Drukuj
Skip to content