Sprzedawca biletów – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
poszukuje osób chętnych do pracy

na stanowisku SPRZEDAWCA BILETÓW
Miejsce: Owińska AKWEN TROPICANA

  1. Zakres wykonywanych zadań:
  • Obsługa kasy.
  • Pomoc oraz doradztwo klientowi.
  • Pielęgnacja zieleni na terenie kąpieliska.

2. Wymagania niezbędne:

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV)
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Informacje dodatkowe:
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, praca sezonowa w okresie letnim.

 

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty na adres ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 20.05.2022 r.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 05.05.2022 r.

Skip to content