Sprzedawca biletów – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku SPRZEDAWCA BILETÓW

Miejsce pracy: AKWEN TROPICANA Owińska

  1. Zakres wykonywanych zadań:
  • Obsługa kasy.
  • Pomoc oraz doradztwo klientowi.
  • Pielęgnacja zieleni na terenie kąpieliska

2. Wymagania niezbędne:

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV)
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk do pobrania.

4. Informacje dodatkowe:

      Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, praca sezonowa w okresie letnim.

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 11.06.2021 r.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak, aktualizacja dnia 27.05.2021 r.

Skip to content