Street Workout (ang. Street – ulica, Workout – trening) jest to rodzaj ćwiczeń kalistenicznych na świeżym powietrzu, wykonywanych z użyciem elementów tzw. „małej architektury” , np. trzepaki, murki, latarnie, bramki piłkarskie itp.).

Na terenie Gminy Czerwonak powstało 8 specjalnie do tego celu przystosowanych obiektów wyposażonych w drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręcze i drabinki. Parki znajdują się:

 1. Bolechowo – ulica Zielona
 2. Czerwonak – Osiedle 40 lecia PRL
 3. Czerwonak – ulica Leśna
 4. Koziegłowy – osiedle Karolin
 5. Koziegłowy – ulica Piłsudskiego (pływalnia)
 6. Miękowo – ulica Kolejowa
 7. Owińska – plac Przemysława
 8. Promnice – ulica Leśna

Jest to świetny sposób na wzmocnienie kondycji, poprawę sylwetki, oraz znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Poniżej znajdują się zdjęcia z Parku w Czerwonaku.

Regulamin korzystania ze Street Workout Parków

 1. Zabrania się korzystania ze street workout parku następującym osobom:
 2. Pamiętaj o innych użytkownikach street workout parku – nie ćwiczysz sam!
 3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń street workout parku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 4. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń street workout parku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 5. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie street workout parku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu street workout parku przez upoważnione osoby.
 6. Na terenie street workout parku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren street workout parku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie street workout parku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 8. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie 1 osoba.
 10. Z elementów mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wejść.
 11. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 12. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, nie spowodowane zaniedbaniami administratora street workout parku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze street workout parku na własną odpowiedzialność.
 13. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie street workout parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 14. Uczestnicy korzystają z urządzeń street workout parku na własną odpowiedzialność.
 15. Urządzenia street workout parku przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.
  1. kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),
  2. z chorobami układu ruchowego,
  3. z wadami serca,
  4. chorym na epilepsję,
  5. kobietom w ciąży.
 16. Street workout i wykonywane w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne.

Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora tj. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, tel. (061) 8121 404.