Siłownia – cennik obowiązuje od 31.08.2021

1. CENNIK WEJŚĆ NA SIŁOWNIĘ
BILETCENA UWAGI
Wejście jednorazowe15,00 zł
INSTRUKTORSKI400,00 zł/ miesiąc1. Upoważnia do prowadzenia treningów,
sporządzania planów treningowych i dietetycznych.
2. Konieczna zgoda dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.
WETERANA
wejście jednorazowe
wstęp bezpłatnyWstęp bezpłatny na podstawie ważnej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2055).
Karnet AKTYWNY PORANEK75,00 zł/ miesiąc1. Karnet imienny (wejście na podstawie ważnego karnetu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość).
2. Obowiązuje w godzinach 06:30-14:30.
Karnet open98,00 zł/ miesiąc1. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście na podstawie ważnego karnetu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość).
2. W przypadku niedoładowania karnetu na kolejny miesiąc zgodnie z zawartą umową zostanie wystawiona faktura obciążeniowa za zaległy okres (zapis dotyczy karnetów z umowami).
Karnet open
z umową roczną
79,00 zł/ miesiąc
Karnet open
z umową półroczną
89,00 zł/ miesiąc
Karnet ulgowy*69,00 zł/ miesiąc1. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście na podstawie ważnego karnetu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość).
2. W przypadku niedoładowania karnetu na kolejny miesiąc zgodnie z zawartą umową zostanie wystawiona faktura obciążeniowa za zaległy okres (zapis dotyczy karnetów z umowami).
Karnet ulgowy*
z umową roczną
58,00 zł/ miesiąc
Karnet ulgowy*
z umową półroczną
64,00 zł/ miesiąc
Grupy szkolne
jednostki oświatowe których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonak
4,00 zł/ uczeń/45 minut1. Grupy minimum ośmioosobowe.
2. Wejście opiekuna w cenie.
3. Jeden opiekun przypada na grupę do ośmiu osób.
4. Wejście możliwe od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:30 (ostatnie wejście).
5. Konieczna rezerwacja z tygodniowym wyprzedzeniem.
Grupy szkolne
pozostałe jednostki oświatowe
5,00 zł/ uczeń/45 minut
Dodatkowe informacje:
1. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów i karnetów ulgowych:
a) dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
b) studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
c) emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji,
d) osoby z niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności (opiekun osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wejście bezpłatne).
2. Z siłowni może korzystać młodzież po ukończeniu 14 roku życia. Do ukończenia 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie.
4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP.
 

Cennik zajęć fitness

 
Rodzaj usługi Cena brutto z 23% VAT
ABT, Zdrowy kręgosłup, Pilates i pozostałe zajęcia fitness
Karnet miesięczny na zajęcia 1 raz w tygodniu 10,00 zł x liczba zajęć w miesiącu
Karnet miesięczny na zajęcia 2 razy w tygodniu 8,00 zł x liczba zajęć w miesiącu
Zajęcia jednorazowe 15,00 zł

 

Wstęp grupowy dla jednostek oświatowych

 
Rodzaj usługi Cena brutto Uwagi
Grupy szkolne i przedszkolne
budżetowe jednostki oświatowe
4,00 zł/uczeń/45 min Zajęcia po uprzedniej rezerwacji terminu
Grupy szkolne i przedszkolne
pozabudżetowe jednostki oświatowe (prywatne i niepubliczne)
5,00 zł/uczeń/45 min

 

Opłaty dodatkowe

 
Rodzaj usługi Cena brutto
Opłata za wystawienie karnetu/duplikatu karnetu 2,00 zł
Opłata za zagubienie paska 50,00 zł

 Zajęcia trwają 45 minut.

  1. Karnet imienny (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Karnet ważny 1 miesiąc. W przypadku nie przedłużenia karnetu w ciągu 10 dni od jego wygaśnięcia, nie będzie możliwości jego ponownego doładowania.
  2. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Karnet ważny 1 miesiąc. W przypadku nie przedłużenia karnetu w ciągu 10 dni od jego wygaśnięcia, nie będzie możliwości jego ponownego doładowania.
  3. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem)
  4. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Uczniowie i studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji, emeryci po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki, osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji lub orzeczenia lekarskiego. Karnet ważny 1 miesiąc. W przypadku nie przedłużenia karnetu w ciągu 10 dni od jego wygaśnięcia, nie będzie możliwości jego ponownego doładowania.
  5. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście za okazaniem ważnego karnetu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Uczniowie i studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji, emeryci po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki, osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji lub orzeczenia lekarskiego.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego umożliwiająca korzystanie osoby niepełnoletniej z siłowni, musi być wypełniona i podpisana w obecności pracownika kasy.

 

Skip to content