Pracownik gospodarczy – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku PRACOWNIK GOSPODARCZY
Miejsce pracy: AKWEN TROPICANA Owińska

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, uzupełnianie środków higieny.
 • Utrzymanie czystości na plaży, grabienie plaży.
 • Opróżnianie koszy na terenie plaży oraz na drodze prowadzącej do plaży.
 • Uzupełnianie ubytków piasku na plaży i w brodziku.
 • Sprawdzanie poziomu nieczystości w zbiorniku bezodpływowym i powiadamianie o potrzebie wywozu.
 • Sprawdzanie ilości odpadów stałych i powiadamianie o potrzebie wywozu.
 • Koszenie trawy na terenie kąpieliska.
 • Podlewanie roślin.
 • Wypożyczanie sprzętu pływającego i kapoków.

2. Wymagania niezbędne:

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk do pobrania.

4. Informacje dodatkowe:

      Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, praca sezonowa w okresie letnim (czerwiec-sierpień).

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 11.06.2021 r.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak, aktualizacja dnia 27.05.2021 r.

Skip to content