Pracownik techniczny na pływalni w Koziegłowach – oferta pracy

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu pracownika do działu technicznego

Miejsce pracy: Koziegłowy

Wymagania niezbędne:

–      wykształcenie minimum zawodowe,

–      staż pracy 2 lata wykształcenie zawodowe lub staż pracy 1 rok wykształcenie średnie,

–      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

–      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

–      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania mile widziane:

–      wykształcenie: elektryczne, elektroenergetyczne, elektroniczne.

Zakres wykonywanych zadań:

–      obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych i eksploatacyjnych,

–      sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu pływalni,

–      prace remontowo-konserwacyjne.

Oferujemy:

–      umowę o pracę,

–      pełen pakiet świadczeń socjalnych,

–      pracę w stabilnej organizacji,

–      pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

CV należy składać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 17.01.2022 r.

Telefon kontaktowy: 509750704

 

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 05.01.2022 r.

Skip to content