Praca szuka człowieka. AKWEN zatrudni pracownika technicznego

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN powstało w 2004 roku i pełni rolę gminnych ośrodków sportu i rekreacji. Zostało powołane celem realizacji misji gminy Czerwonak w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. CRKF AKWEN zarządza obiektami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi na terenie całej gminy, organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne dla mieszkańców gminy Czerwonak, a także współorganizuje wydarzenia o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu pracownika do działu technicznego

Miejsce pracy: Koziegłowy

1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,

 • staż pracy 2 lata wykształcenie zawodowe,  staż pracy 1 rok wykształcenie średnie,

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania mile widziane:

 • wykształcenie: elektryczne, elektroenergetyczne, elektroniczne,

 • uprawnienia do 1kV.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych  i eksploatacyjnych,

 • sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,

 • prace remontowo-konserwacyjne.

4. Oferujemy:

 • umowę o pracę,

 • pełen pakiet świadczeń socjalnych,

 • pracę w stabilnej organizacji,

 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

CV należy składać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Telefon kontaktowy: 509750704

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 29.10.2021 r.

Skip to content