Praca sezonowa na AKWEN Marinie w Czerwonaku

OFERTA PRACY

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

POSZUKUJE PRACOWNIKA
DO OBSŁUGI PORTU RZECZNEGO AKWEN MARINA

1. Zakres wykonywanych zadań

  1. Obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych i eksploatacyjnych,
  2. Sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,
  3. Prace porządkowe,
  4. Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

2. Wymagania niezbędne

  1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV),
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych (DO POBRANIA PONIŻEJ).

4. Informacje dodatkowe:

  1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, praca sezonowa od czerwca do października.

 

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty na adres ul. Leśna 6,  62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 18.8.2023 r.

 

Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

 

Czerwonak dnia 23.05.2023 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

INFORMACJA RODO

OŚWIADCZENIE_PRAWA PUBLICZNE

Skip to content