Praca sezonowa na AKWEN Marinie w Czerwonaku

OFERTA PRACY

 

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

POSZUKUJE KANDYDATA
DO OBSŁUGI PORTU RZECZNEGO AKWENMARINA

 

1. Zakres wykonywanych zadań:

 • Obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych
  i eksploatacyjnych,
 • Sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,
 • Prace porządkowe,
 • Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

2. Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Informacje dodatkowe:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, praca sezonowa od kwietnia
  do października.

 

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty na adres ul. Leśna 6,
62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie
do dnia 30.04.2024 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 100 kB)

Oświadczenia o prawach i niekaralności (pdf, 52kb)

Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie (pdf, 40 kB)

Skip to content