Powrót hali sportowej po pożarze

W listopadzie 2020 roku CRKF AKWEN rozpoczęło pierwszy etap modernizacji hali sportowej w Czerwonaku, aby dostosować ją do nowo obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W obiekcie zamontowano czujniki dymu i temperatury, wydzielono strefy pożarowe, zamontowano oświetlenie ewakuacyjne i przeciwpaniczne oraz wykonano dwa wyjścia ewakuacyjne – jedno bezpośrednio z sali gimnastycznej, drugie z sali sesyjnej.

W kolejnym etapie rozpoczęty został remont dachu obiektu. Prace wykonywane były zgodnie z harmonogramem do 21 lipca 2022 r., czyli dnia wybuchu pożaru dachu. Wypadek spowodował wyłączenie obiektu z użytkowania na ponad rok i reorganizację pracy całego zespołu AKWENu.

Ekspertyza stanu budynku po pożarze wykazała, że jego konstrukcja – na szczęście – nie została naruszona.

Prace naprawcze rozpoczęły się od wymiany nadpalonego w ¾ dachu.  Zamontowano nową instalację odgromową, zamocowano tzw. asekuranty – stalowe liny zabezpieczające pracowników podczas prac na wysokości.

Po wymianie dachu wykonany został plan odbudowy hali. Na jego podstawie przygotowano dokumentację projektową.

Przystąpiono do prac porządkowych, które obejmowały: usunięcie pyłu, sadzy, innych zabrudzeń oraz szkodliwych substancji powstałych podczas pożaru. Zutylizowano kasetony sufitowe, wykładziny, siatki, piłkochwyty, kotary odgradzające oraz materace, czyli tzw. materiał chłonny.

Po zakończeniu prac porządkach budynek został zbadany pod względem ewentualnej obecności substancji toksycznych.

W czerwcu tego roku rozpoczęty został remont sali sportowej – malowanie, naprawa instalacji elektrycznej i wymiana podłogi. Położono nowy parkiet z buku modyfikowanego, przeznaczony do gier zespołowych, posiadający certyfikat FIBA. Zostały doprowadzone nowe instalacje elektryczne do tablic do koszykówki oraz do tablicy wyników. Zamontowano nowe piłkochwyty, siatki zabezpieczające okna oraz kotara oddzielająca połowy boiska.

Remont był okazją do wymiany blisko dwudziestoletniej stolarki okiennej – na ścianie wschodniej i zachodniej budynku. Większa szczelność okien zapewni lepszą izolację termiczną obiektu.

Dodatkowo przeprowadzono modernizację instalacji hydrantowej uwzględniającą: wymianę hydrantów, montaż nowych rur stalowych i zaworów pierwszeństwa przeciwpożarowego.

Część robót wykonali pracownicy CRKF AKWEN. Zespół techniczny zaangażowany był w prace porządkowe, odbudowę zalanego w wyniku gaszenia pożaru sufitu w sali sesyjnej, malowanie ścian we wszystkich poza salą sportową pomieszczeniach hali, wymianę oświetlenie w całym budynku na ledowe, odświeżenie drabinek, barierek i siedzisk na trybunach.

Hala sportowa w pełni dostępna jest od października 2023 r.  W spawie wynajmu sal: sportowej, dwóch sal fitness i sali konferencyjnej na około 60 osób zapraszamy do kontaktu z Wojciechem Grabińskim (nr telefonu 61 646 01 62, e-mail: w.grabinski@akwenczerwonak.pl).

 

     

Skip to content