Pole Grillowe w Koziegłowach

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z GRILLA I PALENISKA NA TERENIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI  W KOZIEGŁOWACH

1. Korzystanie z grilla jest bezpłatne.
2. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, w szczególności przy ich rozpalaniu i podtrzymywaniu.
3. Osoba korzystająca z grilla musi posiadać:
a) własny węgiel drzewny, brykiet;
b) niezbędny sprzęt do przygotowywania potraw z grilla, szczególnie narzędzia służące ochronie przed poparzeniem.
4. Zakazane jest używanie grillów na gaz, energię elektryczną lub inne źródło energii, poza urządzeniami udostępnionymi na terenie Pola Grillowego Centrum Kultury i Rekreacji;
5. W trakcie korzystania z grilla nie wolno pozostawiać go bez nadzoru osoby pełnoletniej.
6. Po zakończeniu korzystania z grilla osoby korzystające zobowiązane są do skutecznego ugaszenia grilla oraz pozostawienia miejsca w czystości.
7. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad regulaminu Wodnego Placu Zabaw.

 

SPONSOR POLA GRILLOWEGO:

Pole grillowe zostało otwarte 2 maja 2018 r. Poniżej kilka zdjęć z otwarcia pola grillowego:

Skip to content