Chcielibyśmy gorąco zachęcić wszystkich Państwa, a przede wszystkim Wasze dzieci do skorzystania z oferowanych przez nas zajęć.

Prowadzona w szkole pływania Akwen Studio nauka pływania odbywa się pod czujnym okiem doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów oraz instruktorów, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Więcej informacji pod nr telefonu: 61 415 16 82

Rodzaje prowadzonych zajęć na pływalni w Koziegłowach

W dobie dzisiejszego życia chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym.

Z tą myślą stworzyliśmy zajęcia dla najmłodszych adeptów pływania, aby zachęcić Was do aktywności ruchowej i społecznej, a dzieciom stworzyć warunki do świetnej zabawy oraz bezpiecznego uprawiania ćwiczeń ruchowych w wodzie.

Dzieci i niemowlęta - Akwen CzerwonakBadania naukowe wykazały, że u dzieci w wieku niemowlęcym uczestniczących w regularnych zajęciach w wodzie dostrzega się mniej problemów w rozwijaniu koordynacji ruchowej, jednocześnie dzieci te są bardziej odporne na infekcje, wcześniej niż inne zaczynają raczkować i chodzić, a także lepiej się rozwijają pod względem psychicznym oraz funkcjonalnym oraz mają bardziej uodporniony organizm. Niemowlaki uczestniczące w zajęciach z pływania są bardziej otwarte na otoczenie oraz szybciej nawiązują kontakt w grupie, łagodniej reagują na niepowodzenia, a także są bardziej aktywne i zarazem inteligentne niż ich rówieśnicy, którzy nie uczestniczą w tego typu zajęciach. Zwolennicy ćwiczeń ruchowych w wodzie dla dzieci w tym wieku uważają, że pływanie ma również zbawienny wpływ na dzieci, u których zaobserwowano opóźniony rozwój na skutek wszelkiego rodzaju upośledzeń.

Program z zakresu oswojenia z wodą dzieci w wieku niemowlęcym.

Celem kursu jest oswojenie z wodą poprzez wstępną adaptację do środowiska wodnego, która ma na celu przygotowanie dziecka do uczenia się w przyszłości podstawowych umiejętności pływackich.

Program przewiduje nauczanie podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie przy współudziale jednego z rodziców. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są w następujących grupach wiekowych:

 • Bobasy 3-12 miesięcy z rodzicem,
 • Bobasy 13-24 miesięcy z rodzicem,
 • Bobasy 25-36 miesięcy z rodzicem,

basendzieci2Realizacja programu umożliwia nabycie przez dzieci następujących umiejętności:

 • samodzielnego leżenia na grzbiecie,
 • samodzielnego leżenia na piersiach z pasywnym podtrzymywaniem,
 • samodzielnego zanurzania się pod powierzchnię wody (nurkowanie),
 • samodzielnego wykonania wślizgu do wody połączonego z nurkowaniem,
 • nabycie umiejętności przemieszczania się w leżeniu na piersiach i grzbiecie przy pomocy prymitywnych ruchów nóg i ramion.

Program z zakresu oswojenia z wodą dzieci od 1 roku do 3 lat (z rodzicem)

Celem kursu jest oswojenie z wodą poprzez wstępną adaptację do środowiska wodnego. Przez adaptację wstępną do środowiska wodnego rozumiemy taki proces psychiczny, motoryczny i fizjologiczny dziecka, w którym reakcje uczącego się pływać są na tyle złagodzone, że zarówno uwaga, jak i aparat ruchowy ćwiczącego dziecka są przygotowane do percepcji dydaktycznej, czyli do rozpoczęcia właściwego nauczania pływania.

basendzieci1W celu uzyskania optymalnych wyników nauczania, opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń wydawanych przez instruktora. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dzieci uczą się pływania przy współudziale jednego z rodziców. Bardzo istotnym elementem odróżniającym prowadzenie zajęć z małymi dziećmi od zajęć z dziećmi w wieku szkolnym jest konieczność wykonywania ćwiczeń przez dzieci, jak i rodziców. W trakcie zajęć rodzice informowani są ponadto o sposobach trzymania dziecka podczas wykonywania ćwiczeń i o asekuracji.

Oswajanie z wodą i lekcje pływania dla dzieci 2-3 lat (z rodzicem)

Celem kursu jest adaptacja do środowiska wodnego na basenie, doskonalenie nabytych umiejętności, ćwiczenia i zabawy przygotowujące do podstawowych skoków.

Zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 12 miesięcy odbywają się w środy o godzinie 16.15.

Zajęcia dla dzieci w wieku 13 – 36 miesięcy odbywają się w środy godzinie 17.00.

Chcielibyśmy gorąco zachęcić wszystkich Państwa, a przede wszystkim Wasze dzieci do skorzystania z oferowanych przez nas zajęć. Prowadzona w szkole pływania Akwen Studio nauka pływania odbywa się pod czujnym okiem doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów oraz instruktorów, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Zajęcia nauki pływania przeznaczone są dla wszystkich – zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Oprócz chęci posiadania umiejętności pływackich, należy pamiętać, że to nie tylko swobodne poruszanie się w środowisku wodnym. Pływanie, to także:

 • korekcja wad postawy (głównie ze względu na odciążenie kręgosłupa),
 • prawidłowy rozwój i poprawa kondycji fizycznej (wpływ na układ krążenia, mięśniowo-szkieletowy, oddechowy),
 • poczucie bezpieczeństwa podczas przebywania w wodzie,
 • wspaniała przygoda.

Nauka pływania dla dzieci

Naszym głównym celem zajęć dla dzieci jest stymulacja ich rozwoju psychoruchowego oraz nauka poprzez zabawę. Takie podejście sprawia, że Wasze Pociechy czują się w wodzie bezpiecznie i radośnie oraz szybko stają się samodzielnymi pływakami.

Program zajęć obejmuje:

 • oswojenie ze środowiskiem wodnym, przezwyciężanie lęku przed wodą oraz ograniczenie wpływu przyczyn lęku,
 • ćwiczenia wypornościowe, korek, meduza – przodem i tyłem z przyborami i bez przyborów,
 • leżenia w pozycji na piersiach i na plecach z pomocą i bez pomocy (deski pływackie itp.),
 • poślizgi w pozycji przodem i tyłem,
 • ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia napędowe,
 • nauka pływania stylem grzbietowym (grzbiet) ,
 • nauka pływania stylem dowolnym (kraul),
 • nauka pływania stylem klasycznym (żabka),
 • nauka pływania stylem motylkowym (delfin),
 • skoki elementarne, skoki startowe, start do pływania na grzbiecie,
 • nauczanie nawrotów do wszystkich stylów pływackich,
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu,
 • podstawy płetwonurkowania, podstawy ratownictwa,
 • korygowanie wad postawy,
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku.

Nauka pływania dla młodzieży i dorosłych

Nie ma znaczenia czy masz 20, 30 ,40, 50 lub więcej lat. Bądź aktywny/aktywna w każdym wieku. Nic prostszego; po prostu spróbuj. Program nauki pływania dla dorosłych jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia prawidłowe kształtowanie cech motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie uczestnika zajęć w zasób praktycznych umiejętności ruchowych.

Program zajęć obejmuje:

 • ćwiczenia wypornościowe, oddechowe, napędowe,
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu oraz korygujące wady postawy,
 • naukę wszystkich czterech stylów pływackich oraz startów i nawrotów:
  • grzbietowy (grzbiet)
  • klasyczny (żaba)
  • dowolny (kraul)
  • motylkowy (delfin)
 • podstawy płetwonurkowania,
 • ćwiczenia zwiększające możliwość nurkowania,
 • elementy ratownictwa.

Zajęcia doskonalenia pływania przewidziane są dla osób umiejących pływać, pragnących poszerzyć swoje umiejętności pływackie.

Program zajęć jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: podwyższanie umiejętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu.

Program zajęć obejmuje:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia napędowe,
 • skoki elementarne,
 • skoki startowe,
 • start do pływania na grzbiecie,
 • doskonalenie pływania stylem grzbietowym (grzbiet),
 • doskonalenie pływania stylem dowolnym (kraul),
 • doskonalenie pływania stylem klasycznym (żabka),
 • doskonalenie pływania stylem motylkowym (delfin),
 • nauczanie i doskonalenie nawrotów do wszystkich stylów pływackich,
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu,
 • podstawy płetwonurkowania,
 • podstawy ratownictwa
 • korygowanie wad postawy,
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku.
Skip to content