Place zabaw - Gmina Czerwonak

10 miejscowości

Place zabaw - Gmina Czerwonak

20 placów zabaw

Place zabaw - Gmina Czerwonak

Niezliczona frajda dla najmłodszych

Lokalizacje placów zabaw

Bolechowo
 • ul. Zielona
Czerwonak
 • os. Przylesie
 • ul. Gdyńska 124-126
 • ul. Leśna
 • ul. Kazimierza Wielkiego
 • ul. Św. Wojciecha (Orlik 2012)
 • ul. Zdroje
Dębogóra
 • ul. Kasztanowa
Kicin
 • ul. Sucha
 • ul. Wodna
Kliny
 • ul. Poznańska
Koziegłowy
 • os. Karolin
 • os. Karolin – linarium
 • ul. Topolowa
Mielno
 • ul. Akacjowa
 Miękowo
 • ul. Kolejowa
Owińska
 • Plac Przemysława
 • ul. Plażowa (Akwen TROPICANA)
 • ul. Poprzeczna
Promnice
 • ul. Leśna

Regulamin korzystania z placów zabaw zarządzanych przez CRKF AKWEN w Czerwonaku

1. Place zabaw położone na terenie Gminy Czerwonak, z wyjątkiem placów będących własnością spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, CzTBS oraz innych instytucji publicznych, należą do Gminy Czerwonak.
2. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
3. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 13.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo należy przestrzegać następujących reguł:
a) zabrania się jazdy na rowerze, motorowerze i gry w piłkę,
b) zabrania się zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt,
c) zabrania się niszczenia urządzeń zabawowych,
d) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
e) zabrania się korzystania z huśtawek, ważek i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
f) zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
g) zabrania się jazdy i parkowania pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych oraz pojazdów uprzywilejowanych.
6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora obiektu tj. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, tel. (061) 8121 404.

Skip to content