Place zabaw

Adresy placów zabaw:

Regulamin korzystania z placów zabaw:

1. Place zabaw położone na terenie Gminy Czerwonak, z wyjątkiem placów będących własnością spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, CzTBS oraz innych instytucji publicznych, należą do Gminy Czerwonak.
2. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
3. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 13.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo należy przestrzegać następujących reguł:
a) zabrania się jazdy na rowerze, motorowerze i gry w piłkę,
b) zabrania się zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt,
c) zabrania się niszczenia urządzeń zabawowych,
d) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
e) zabrania się korzystania z huśtawek, ważek i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
f) zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
g) zabrania się jazdy i parkowania pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych oraz pojazdów uprzywilejowanych.
6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora obiektu tj. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6, tel. (061) 8121 404.

Galeria placu zabaw - Czerwonak ul. Zdroje

Galeria placu zabaw - Kicin ul. Sucha

Galeria placu zabaw - Kicin ul. Wodna

Galeria placu zabaw - Kliny ul. Poznańska

Galeria placu zabaw - Koziegłowy os. Karolin

Galeria placu zabaw - Mielno ul. Akacjowa

Galeria placu zabaw - Miękowo ul. Kolejowa

Galeria placu zabaw - Owińska ul. Poprzeczna

Skip to content