Pakiet pomocy dla przedsiębiorców

23 kwietnia uchwalona została przez Radę Gminy Czerwonak uchwała w sprawie zasad umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Czerwonak, jej jednostkom organizacyjnym oraz gminnym instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 wraz z wzorem dokumentów.

W praktyce oznacza to możliwość skorzystania z pomocy przez podmioty, których działalność w czasie trwania epidemii COVID-19 została objęta całkowitym zakazem i których płynność finansowa uległa pogorszeniu.

Z postanowieniami uchwały można zapoznać się tutaj:

UCHWAŁA NR 197 RADY GMINY CZERWONAK

Szczegóły i zasady udzielania pomocy dostępne są na stronach internetowych Gminy:

PAKIET POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pełną dokumentację konieczną przy składaniu wniosków można pobrać zarówno na stronach gminnych jak i naszych (tutaj udostępniamy dokumentację dla podmiotów współpracujących bezpośrednio z CRKF AKWEN):

WNIOSEK

FORMULARZ POMOCY PUBLICZNEJ

OŚWIADCZENIE O PRZYCHODACH

 

Skip to content