Oferta pracy – KONSERWATOR

Oferta pracy

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

poszukuje pracownika
na stanowisko pracy
KONSERWATOR
miejsce pracy: Korty tenisowe w Bolechowie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum zawodowe,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. usuwanie bieżących usterek, konserwacja w ramach posiadanych uprawnień,
 2. dbałość o czystość w hali tenisowej, w budynku z sanitariami, na parkingu oraz przyległych terenach zielonych,
 3. zamiatanie, grabienie, koszenie, przycinanie trawy z trawników w obrębie terenu kortów,
 4. odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w obrębie terenu kortów,
 5. pomoc przy organizowaniu turniejów oraz innych imprez sportowo- rekreacyjnych,
 6. bieżąca współpraca z użytkownikami, koordynowanie i kontrola w zakresie
  1. prawidłowego użytkowania budynku i terenu kortów,
  2. sporządzanie grafiku wynajmu kortów,
 7. prowadzenie sprzedaży biletów, karnetów wstępu na korty tenisowe,
 8. sporządzanie dziennego raportu fiskalnego,
 9. wydruk miesięcznego raportu z kasy fiskalnej,
 10. sporządzanie raportu kasowego.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak, 01.10.2019 r.

 

Skip to content