Instruktor pływania – oferta pracy

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

 

Instruktor pływania
miejsce pracy: Koziegłowy

 

Zadania:

 1. Prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
 2. Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
 3. Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,
 4. Dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
 5. Przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
 6. Dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa.

 

Wymagania:

 1. Ukończenie 18 lat,
 2. Posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,
 3. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Umowa zlecenie.
 2. Miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3.

 

Oferujemy:

 1. Pracę w stabilnej organizacji,
 2. Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
 3. Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój.

 

CV należy składać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres
e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 17.11.2022 r.

 

 

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 09.11.2022 r.

Skip to content