Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe

Jako że termin składania wniosków określony Uchwałą Rady Gminy określony został do dnia 15 listopada, który w 2020 roku przypada w dzień wolny od pracy, ostatecznym terminem złożenia wniosków jest 16 listopada.

Wnioski w formie drukowanej można składać bezpośrednio biurze Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, przy Leśnej 6 w godzinach pracy lub całą dobę do skrzynki pocztowej znajdującej się przed Halą Sportową.
We wniosku lub w dokumentach potwierdzających uzyskane wyniki sportowe Rada Sportu prosi o uwzględnienie informacji, czy wynik został osiągnięty indywidualnie czy zespołowo.
Zgodnie z procedurą wnioski stypendialne zostaną ocenione przez Radę Sportu. Następnie Rada Sportu przedstawi propozycję listy stypendystów Wójtowi Gminy Marcinowi Wojtkowiakowi, który w drodze decyzji administracyjnych przedstawi ostateczną listę stypendystów sportowych 2021. Wybór nastąpi zgodnie z zapisami Uchwały do 20 grudnia. Wypłata stypendiów nastąpi comiesięcznie od 15 lutego (wypłata stypendium w miesiącu lutym za styczeń oraz luty łącznie).


Informacje dotyczące stypendiów sportowych:
Arkadiusz Bednarek, tel.: 61 646 01 49.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

WNIOSEK

UCHWAŁA RADY GMINY

RODO

WIZERUNEK

Skip to content