Marina – cennik

Opłata za postój jednostki (VAT 23%)

Cena brutto jednostki
do 8 metrów długości
Cena brutto jednostki
do 8 metrów długości (Awanport)
Doba w sezonie wysokim
01.06-31.08
Liczona od momentu zacumowania jachtu
20 zł30 zł
Doba w sezonie niskim
01.04-31.05; 01.09-31.10
Liczona od momentu zacumowania jachtu
15 zł25 zł
Miesiąc w sezonie wysokim
01.06-31.08
300 zł450 zł
Miesiąc w sezonie niskim
1.04-31.05; 01.09-31.10
225 zł375 zł
Opłata za cały sezon (kwiecień-październik)1260,00 zł2100,00 zł
Pozostałe usługi i opłaty portowe (VAT 23%)Cena
Slipowanie15,00 zł
Parking za 1 pojazd
(auto, przyczepa, motocykl)
3 zł/h; 15 zł/doba; 90 zł/m-c
Natrysk1,00 zł/minuta
Korzystanie z energii i wody na kei dla 1 jednostki pływającej15 zł/doba; 3 zł/60 min
Wynajęcie chaty grillowej (węgiel grillowy, zaplecze sanitarne, oświetlenie)30 zł/h
Organizacja ogniska (drewno, kijki do kiełbasek, zaplecze sanitarne, oświetlenie)50 zł/3h
Prowadzenie szkoleń200 zł/h
KajakiCena bruttoUwagi
Wynajem do 10 szt. kajaków200,00 zł/doba1. Bez względu na liczbę wynajętych kajaków od 1 do 10 sztuk.
2. Cena zawiera wyposażenie w kamizelki i wiosła,
3. Cena nie zawiera zabezpieczenia spływu oraz transportu uczestników spływu,
4. Ceny usług: wynajmu i transportu należy traktować łącznie.
Transport kajaków
(w obie strony)
3,00 zł/km1. Transport kajaków wyłącznie przez wynajmującego, opłata zawiera obsługę techniczną,
2. Ceny usług: wynajmu i transportu należy traktować łącznie.
Pole biwakoweCena brutto
Rozbicie namiotu 1-osobowego7,00 zł/ doba
Rozbicie namiotu 2-osobowego8,00 zł/ doba
Rozbicie namiotu 3-4-osobowego12,00 zł/ doba
Pobyt na polu biwakowym5,00 zł/osoba/doba
Postój campera20,00 zł/ doba
Tramwaj wodny CZERWONAK (VAT 23%)Cena bruttoUwagi
BILET NORMALNY na każdą trasę
trasa Czerwonak-Poznań
trasa Poznań-Czerwonak
rejs krajoznawczy
15,00 zł/osoba 
BILET ULGOWY na każdą trasę
trasa Czerwonak-Poznań
trasa Poznań-Czerwonak
rejs krajoznawczy
10,00 zł/osobaUprawnieni:
– dzieci 4-6 lat
– młodzież szkolna do lat 19 za okazaniem ważnej legitymacji,
– studenci do lat 26 za okazaniem ważnej legitymacji,
– emeryci za okazaniem ważnej legitymacji,
– osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności za okazaniem ważnej legitymacji lub zaświadczenia o niepełnosprawności,
– Weterani Wojenni – mieszkańcy Gminy Czerwonak, za okazaniem ważnej legitymacji
BILET BEZPŁATNY na każdą trasę
trasa Czerwonak-Poznań
trasa Poznań-Czerwonak
rejs krajoznawczy
0,00 zł/osobaUprawnieni:
– dzieci do 3 lat
BILET SENIORA na każdą trasę
trasa Czerwonak-Poznań
trasa Poznań-Czerwonak
rejs krajoznawczy
8,00 zł/osobaUprawnieni:
– seniorzy z Czerwonacką Kartą Seniora
BILET DUŻA RODZINA NORMALNY na każdą trasę
trasa Czerwonak-Poznań
trasa Poznań-Czerwonak
rejs krajoznawczy
10,00 zł/osobaUprawnieni:
– rodzice lub opiekuni prawni z Czerwonacką Kartą Dużej Rodziny.
BILET DUŻA RODZINA ULGOWY na każdą trasę
trasa Czerwonak-Poznań
trasa Poznań-Czerwonak
rejs krajoznawczy
5,00 zł/osobaUprawnieni:
– dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole, szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
WYNAJEM200,00 zł/godzinaRezerwacja z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Rezerwacja na minimum 2 godziny.
Rejsy w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00.
SPRZEDAŻ BILETÓW I INFORMACJE W BOSMANACIE PRZYSTANI RZECZNEJ AKWEN MARINA W CZERWONAKU Tramwaj nie przewozi rowerów, wózków inwalidzkich i zwierząt.
Dziecko niezależnie od wieku liczone jest jako jedna osoba.
Skip to content