Konserwator – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Ogłasza nabór na stanowisko pracy w charakterze KONSERWATORA

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie minimum zawodowe,
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.

 2.  Zakres wykonywanych zadań:
  a) prace konserwacyjno-remontowe,
  b) obsługa techniczna i utrzymanie porządku obiektów zewnętrznych typu siłownia zewnętrzna, plac zabaw, street workout, skatepark itp.,
  c) odśnieżanie i posypywanie solą drogi dojazdowej, schodów, chodników,
  d) przygotowywanie obiektów według charakteru prowadzonych zajęć,
  e) pomoc przy organizacji wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

 3. Oferujemy:
  a) umowę o pracę,
  b) pełen pakiet świadczeń socjalnych,
  c) pracę w stabilnej organizacji,
  d) pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
  e) możliwość rozwoju zawodowego.


CV należy składać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 31.08.2022 r.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 18.08.2022 r.

DO POBRANIA – OŚWIADCZENIE

 

Skip to content