Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

III CZERWONACKO-SKOCKO-SWARZĘDZKI NOCNY RAJD ROWEROWY

3 grudzień 2023 godz.15:30 - 20:00

III CZERWONACKO-SKOCKO-SWARZĘDZKI NOCNY RAJD ROWEROWY
Niedziela, 3 grudnia 2023 roku
Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa i ścigania się na trasie rajdu.
 
 
 
ORGANIZATORZY RAJDU:
• Gmina Czerwonak oraz Miasto i Gmina Skoki,
• Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,
• Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN,
 
 
 
TRASY RAJDU:
1. SKOCKA, ok. 30 km* start godz. 15:30 – Targowisko ul. Kościelna w Skokach,
2. CZERWONACKA, ok. 15 km*, start godz. 16:30 – Plac Przemysława w Owińskach,
3. SWARZĘDZKA, ok. 30 km*, start godz. 15:30 – Parking przy kościele w Wierzenicy,
4. TAJEMNICZA – dowolna z dojazdem na metę na godz. 18:00,
* – dystans tras rowerowych 1-3 liczony jest w jedną stronę!
Powrót we własnym zakresie
(możliwy powrót pociągiem Kolei Wielkopolskich ze stacji Owińska – 2 km od mety rajdu – Owińska 18:53/19.54 – Skoki 19:24/20:30
 
 
 
LIMIT 130 MIEJSC NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
1. SKOCKA – 40 miejsc,
2. CZERWONACKA – 40 miejsc,
3. SWARZĘDZKA – 40 miejsc,
4. TAJEMNICZA – 10 miejsc,
 
 
 
META RAJDU:
Czynna w godzinach 18:00 – 19:30 na Przystani Owińska obok kładki pieszo-rowerowej w Owińskach
 
 
 
PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach będą prowadzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad grupą od startu aż do momentu dojazdu na metę.
 
 
 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:
Elektroniczne zgłoszenia udziału będą przyjmowane w dniach od 21 listopada br. od godz. 12:00 do 28 listopada lub do wyczerpania limitu na poszczególnych trasach. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty wpisowego.
 
 
 
OPŁATA ZA UDZIAŁ W RAJDZIE: 15 zł/osoba
Impreza dofinansowana ze środków Miasta i Gminy Skoki, Gminy Czerwonak, Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka oraz Powiatu Poznańskiego.
 
 
 
UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.
 
 
 
UWAGA:
Każdy zgłoszony do 28 listopada lub do wyczerpania limitu uczestnik rajdu otrzymuje:
• znaczek rajdowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie – integracja przy ognisku,
• udział w konkursie z nagrodami.
 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
• Obowiązkowe oświetlenie roweru z przodu i z tyłu oraz kask sztywny, mile widziane uczestnictwo w kamizelkach odblaskowych.
• Uczestnikiem rajdu może zostać osoba która dokonała wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
• Uczestnicy zobowiązują się do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do posiadania – we własnym zakresie – oświetlenia oraz kasku ochronnego.
• Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
• Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa zgłaszając swoje uczestnictwo w ww. rajdzie.
• Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna.
• Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek zgłoszonych uczestników rajdu mogą być wykorzystane przez media i organizatora w celach związanych z promocją rajdu, jak również w relacjach z imprezy (prasa, radio, media społecznościowe, strony internetowe), na co uczestnicy zgłaszając się wyrażają zgodę.
• Trasy będą prowadzone przez tereny leśne, łąki i drogi. W miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Uczestnicy przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się, dostosowują się do poleceń organizatorów i służb czuwających nad bezpieczeństwem podczas rajdu.
• Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.
• Uczestnicy rajdu podporządkowują się kierownikom poszczególnych tras.
 
 
 
UWAGI KOŃCOWE:
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras.
• Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej!
• Rajd odbywa się wyłącznie po wyznaczonych w terenie szlakach turystycznych.
• DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ!
• TOBIE I INNYM, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA!
• Promuj ostrożną jazdę – WEŹ OŚWIETLENIE oraz ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY!
• Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas rajdu!

 

 

 

Szczegóły

Data:
3 grudzień 2023
Godzina:
15:30 - 20:00

Organizator

CRKF AKWEN
Skip to content