Instruktor pływania – oferta pracy

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko

INSTRUKTOR PŁYWANIA

 

Zadania:

1) Prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,

2) Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,

3) Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,

4) Dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,

5) Przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,

6) Dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa.

 

Wymagania:

1) Ukończenie 18 lat,

2) Posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,

3) Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

4) Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

5) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) Nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Umowa o pracę 1/2 etatu.

2) Miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3.

 

Oferujemy:

1) Dodatkowe wynagrodzenie (trzynastka),

2) Nagrody jubileuszowe,

3) Pakiet świadczeń socjalnych,

4) Pracę w stabilnej organizacji,

5) Możliwość rozwoju zawodowego,

6) Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl lub przybycie do siedziby:
Czerwonak ul. Leśna 6, w godz. 07:00 – 15:00 w terminie do 1 września 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA RODO

OŚWIADCZENIE – PRAWA PUBLICZNE

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

 

Czerwonak dnia 28.06.2023 r.

Skip to content