Instruktor pływania – oferta pracy

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Instruktor pływania
miejsce pracy: Koziegłowy

Zadania:

 1. Prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
 2. Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
 3. Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,
 4. Dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
 5. Przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
 6. Dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa,
 7. Prowadzenie półkolonii letnich i zimowych.

Wymagania:

 1. Ukończenie 18 lat,
 2. Posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,
 3. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę lub umowa zlecenie pełen etat lub 1/2 etatu,
 2. Miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3, hala basenowa, parter.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę,
 2. Pełen pakiet świadczeń socjalnych i benefitów,
 3. Pracę w stabilnej organizacji,
 4. Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
 5. Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój.

CV należy składać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 10.11.2021 r. Telefon kontaktowy: 61 646 01 43.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak dnia 26.10.2021 r.

Skip to content