Instruktor pływania – oferta pracy

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO PRACY

INSTRUKTOR PŁYWANIA

1. Obowiązki:

 1. prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
 2. prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
 3. prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,
 4. dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
 5. przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
 6. dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie
  w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa,
 7. prowadzenie półkolonii letnich i zimowych.

 2. Wymagania:

 1. ukończenie 18 lat,
 2. posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. uprawnienia instruktora pływania,
 7. dobra organizacja czasu pracy,
 8. odpowiedzialność i sumienność,
 9. wysoka kultura osobista.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1.  umowa o pracę,
 2.  miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3, hala basenowa, parter.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – druk do pobrania.
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach proszę kierować na adres: j.ratajczak@akwenczerwonak.pl

 Termin składania ofert: 19 lipca 2021 roku.

Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak, 5.07.2021 r.

Skip to content