Instruktor pływania – oferta pracy

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko

INSTRUKTOR PŁYWANIA

 

Zadania:

 1. Prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
 2. Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
 3. Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,
 4. Dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
 5. Przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
 6. Dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa.

Wymagania:

 1. Ukończenie 18 lat,
 2. Posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,
 3. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę 1/2 etatu,
 2. Umowa zlecenie do uzgodnienia,
 3. Miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3.

Oferujemy:

 1. Pracę w stabilnej organizacji,
 2. Możliwość rozwoju zawodowego,
 3. Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

Dodatkowo do umowy o pracę:

 1. Dodatkowe wynagrodzenie (trzynastka),
 2. Nagrody jubileuszowe,
 3. Pakiet świadczeń socjalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl
lub przybycie do siedziby: Czerwonak ul. Leśna 6, w godz. 07:00 – 15:00 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja-RODO_rekrutacja (pdf, 71 kB)

Informacja-RODO_rekrutacja (doc, 38 kB)

OŚWIADCZENIE – PRAWA PUBLICZNE (pdf, 105 kb)

 

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

 

Skip to content