Funkcjonowanie naszych obiektów od 1 do 7 maja

Szanowni Państwo!

Informujemy o zasadach korzystania z naszych obiektów w najbliższych dniach (do 7 maja).

I) Pływalnia będzie czynna od wtorku 4 maja do piątku 7 maja od godz. 6.30 do godz. 22.00 (do godz. 15.30 obowiązują cykle dezynfekcyjne) wyłącznie dla:

  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
  • sportu zawodowego,
  • zawodników pobierających stypendium sportowe,
  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

z zastrzeżeniem, że na basenie może przebywać nie więcej niż połowa jego obłożenia.

Przywracamy tym samym grupowe nauki pływania dla dzieci i młodzieży.

Strefa odnowy, basen rekreacyjny i jacuzzi pozostają nieczynne.

W dniach od 1 do 3 maja pływalnia jest nieczynna.

II) Siłownia będzie czynna od wtorku 4 maja do piątku 7 maja w godz. 6.30-22.00 dla grup wskazanych wyżej, z zastrzeżeniem, że może w niej przebywać połowa obłożenia.

Od 1 do 3 maja siłownia jest nieczynna.

III) Hala sportowa w Czerwonaku będzie dostępna od wtorku 4 maja do 7 maja dla grup wskazanych wyżej (konieczne są wcześniejsze rezerwacje) z zastrzeżeniem, że może w niej przebywać połowa obłożenia.

IV) Kompleks sportowy w Owińskach funkcjonuje wyłącznie w ramach rezerwacji (obowiązuje limit 50 osób na każde boisko).

V) Orlik 2012 Czerwonak jest dostępny od 1 do 7 maja, z zastrzeżeniem, że na każdym boisku w ramach kompleksu może przebywać maksymalnie 50 osób.

VI) Nasze pozostałe obiekty sportowe: boisko w Koziegłowach (przy pływalni), boisko na osiedlu Przylesie, boisko na osiedlu Karolin, skatepark Koziegłowy są dostępne od 1 do 7 maja z zastrzeżeniem, że może na nich przebywać maksymalnie 50 osób.

VII) Place zabaw, siłownie zewnętrzne i street workouty są w pełni dostępne.

VIII) AKWEN Marina w Czerwonaku – jest dostępna. Istnieje możliwość organizacji ogniska dla 5 osób.

IX) Korty tenisowe w Bolechowie-Osiedlu pozostają nieczynne.

Skip to content