Funkcjonowanie naszych obiektów do 28 maja

Szanowni Państwo!

Informujemy o zasadach korzystania z naszych obiektów do 28 maja.

I) Pływalnia jest czynna od godz. 6.30 do godz. 22.00 (do godz. 15.30 obowiązują cykle dezynfekcyjne) od poniedziałku do piątku, a w soboty w od godz. 8:30 do godz. 15:30 (dezynfekcja na bieżąco) wyłącznie dla:

  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
  • sportu zawodowego,
  • zawodników pobierających stypendium sportowe,
  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

z zastrzeżeniem, że na basenie może przebywać nie więcej niż połowa jego obłożenia.

Przywracamy tym samym grupowe nauki pływania dla dzieci i młodzieży.

Strefa odnowy, basen rekreacyjny i jacuzzi pozostają nieczynne.

Od 28 maja pływalnia będzie dostępna dla wszystkich klientów, a o zasadach jej funkcjonowania będziemy informować na bieżąco.

II) Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-22.00, a w soboty od godz. 6:30 do godz. 14:00 dla grup wskazanych wyżej, z zastrzeżeniem, że może w niej przebywać połowa obłożenia.

Od 28 maja siłownia będzie dostępna dla wszystkich klientów, a o zasadach jej funkcjonowania będziemy informować na bieżąco.

III) Hala sportowa w Czerwonaku jest dostępna dla grup wskazanych wyżej (konieczne są wcześniejsze rezerwacje) z zastrzeżeniem, że może w niej przebywać połowa obłożenia.

IV) Kompleks sportowy w Owińskach funkcjonuje wyłącznie w ramach rezerwacji. Możliwy jest udział publiczności w organizowanych wydarzeniach, ale w liczbie nie większej niż 25% dostępnych miejsc.

V) Orlik 2012 Czerwonak jest w pełni dostępny.  Możliwy jest udział publiczności, ale w liczbie nie większej niż 25% dostępnych miejsc.

VI) Nasze pozostałe obiekty sportowe: boisko w Koziegłowach (przy pływalni), boisko na osiedlu Przylesie, boisko na osiedlu Karolin, skatepark Koziegłowy są w pełni dostępne.

VII) Place zabaw, siłownie zewnętrzne i street workouty są w pełni dostępne.

VIII) AKWEN Marina w Czerwonaku – jest dostępna.

IX) Pole grillowe w Koziegłowach (za budynkiem CKiR) zaprasza w godzinach: 8.00-22.00.

X) Korty tenisowe w Bolechowie-Osiedlu pozostają nieczynne.

Skip to content