Funkcjonowanie naszych obiektów do 3 maja

Szanowni Państwo!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia przedłuża obowiązujące obostrzenia do 3 maja.

Działają: kompleks boisk w Owińskach, boisko na osiedlu Karolin i Przylesie, boisko przy pływalni, Orlik Czerwonak oraz skatepark Koziegłowy, pod warunkiem zachowania limitu 25 osób korzystających z tych obiektów. Limit nie dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.

Kluby sportowe mogą korzystać z hali w Czerwonaku, prowadząc zajęcia (rozgrywki) bez udziału publiczności.

Są dostępne pływalnia i siłownia (w dni powszednie), w godzinach 6:30-14:00 dla wskazanych poniżej osób:

  • zawodników pobierających stypendium sportowe,
  • zawodników będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Strefa rekreacji i odnowy biologicznej jest nieczynna.

Korty tenisowe pozostają nadal nieczynne.

Przystań AKWEN Marina w Czerwonaku, place zabaw, siłownie zewnętrzne i street work’outy funkcjonują bez zmian.

O zasadach funkcjonowania fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Koziegłowach i GOK Sokół przeczytają Państwo na stronach internetowych tych jednostek.

 

Skip to content