Dotacje dla klubów sportowych przyznane

Ogłosiliśmy listę klubów sportowych działających na terenie gminy Czerwonak, które uzyskały dotacje celowe na prowadzenie i rozwój działalności sportowej w roku 2021. Dotacje mogły być przeznaczone na zadania dotyczące zarówno dzieci i młodzieży jak i seniorów (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w tym drugim przypadku w zakresie maksymalnie 15% planowanego budżetu w konkursie). W terminie zgodnym z ogłoszonym konkursem wpłynęło dwanaście wniosków z dziesięciu klubów. Po analizie aplikacji środki finansowe przyznano 10 projektom (dwa wnioski zostały odrzucone ze względu na brak załączonej licencji wystawionej przez właściwy związek sportowy w dyscyplinie sportowej objętej projektem na rzecz wnioskującego) na łączną kwotę prawie 300 000 zł. Jednocześnie kluby te zostały poinformowane, że po uzupełnieniu dokumentów formalnych we właściwych związkach sportowych będą mogły wnioskować o dotację w drugim konkursie, który planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2021 r.  

Jednocześnie trwały prace rozliczeniowo-sprawozdawcze dotyczące wykorzystania dotacji w roku 2020. Dwa kluby – UKS Czerwonak oraz Akademia Piłkarska „Błękitni” Owińska zwróciły do budżetu gminy cześć ubiegłorocznej dotacji, ze względu – jak argumentowały – na ograniczenia pandemiczne uniemożliwiające realizację pierwotnie planowanych działań. W tym zakresie komisja uznała wykonanie zadań za zgodne z umową. Były to odpowiednio kwoty: 3 063,20 zł oraz 57 186,59 zł. Jednocześnie w związku z wezwaniami do uzupełnień dokumentów oraz korektami złożonych sprawozdań zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy w tym zakresie dotacja na rok 2021 dla Akademii Piłkarskiej „Błękitni” Owińska została obniżona o 10%.  

Arkadiusz Bednarek w imieniu Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwonak na realizację projektów w zakresie sportu

Na co kluby sportowe przeznaczą dotację z budżetu Gminy Czerwonak w roku 2021

 1. Klub Sportowy Victoria Judo – dotacja w kwocie 11 280 zł
 1. dzieci i młodzież (70 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 900 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 5 000 zł
 • zakup sprzętu sportowego – 2 880 zł
 • obozy sportowe – 2 000 zł
 • zakup pucharów, medali, nagród – 500 zł
 1. Klub Sportowy Akademia Judo – dotacja w kwocie 18 600 zł
 1. dzieci i młodzież (70 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 4 600 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 12 000 zł
 • obozy sportowe – 2 000 zł
 1. Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior (piłka nożna) – dotacja w kwocie 55 572 zł
 1. dzieci i młodzież (133 osoby):
 • wynajem obiektów sportowych – 7 000 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 25 022 zł
 • zakup sprzętu sportowego – 9 550 zł
 • obozy sportowe – 8 000 zł
 • opieka sędziowska i medyczna, opłaty wpisowe udziału w turniejach – 6 000 zł
 1. Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior (lekkoatletyka) – dotacja w kwocie 20 895 zł w tym 14 724 zł w zakresie seniorów
 1. dzieci i młodzież (11 osób):
 • wynagrodzenia trenerów – 2 100 zł
 • zakup sprzętu sportowego – 4 071 zł
 1. seniorzy (66 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 1 500 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 9 100 zł
 • zakup sprzętu sportowego – 1 000 zł
 • obozy sportowe – 3 124 zł

 1. Ludowy Klub Sportowy Kicin – dotacja w kwocie 8 936 zł
 1. seniorzy (43 osoby):
 • wynagrodzenia trenerów – 7 000 zł
 • zakup sprzętu sportowego – 1 936 zł
 1. Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET – dotacja w kwocie 20 361 zł
 1. dzieci i młodzież (41 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 10 361 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 10 000 zł
 1. Stowarzyszenie Sportów Zaprzęgowych Klub „Wataha Północy” – dotacja w kwocie 2 011 zł
 1. seniorzy (9 osób):
 • zakup sprzętu sportowego – 2 011 zł
 1. Akademia Piłkarska Błękitni Owińska – dotacja w kwocie 100 674 zł w tym w zakresie seniorów 8 042 zł
 1. dzieci i młodzież (186 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 7 000 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 63 700  zł
 • zakup sprzętu sportowego – 5 905 zł
 • obozy sportowe – 10 000 zł
 • opieka sędziowska i medyczna – 4 000 zł
 • transport – 2 000 zł
 1. seniorzy (33 osoby):
 • wynajem obiektów sportowych – 2 142 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 3 400 zł
 • opieka sędziowska i medyczna – 1 500 zł
 • transport – 1 000 zł
 1. Uczniowski Klub Sportowy Czerwonak – dotacja w kwocie 12 111 zł
 1. dzieci i młodzież (41 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 2 600 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 8 000 zł
 • zakup sprzętu sportowego – 1 000 zł
 • transport – 511 zł
 1. KKS Jurand Koziegłowy – dotacja w kwocie 42 893 zł w tym w zakresie seniorów 14 893 zł
 1. dzieci i młodzież (68 osób):
 • wynagrodzenia trenerów – 28 000 zł
 1. seniorzy (51 osób):
 • wynajem obiektów sportowych – 4 000 zł
 • wynagrodzenia trenerów – 7 000 zł
 • opłaty związkowe – 893 zł
 • opieka sędziowska i medyczna – 3 000 zł

Skip to content