Czerwonak z tytułem Polskiej Sportowej Gminy

26 września w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia nagród Klubu Sportowa Polska, zrzeszającego 991 uczestników (miast, gmin i powiatów), którego patronem jest PKOL.

Kolejny rok z rzędu tytuł SPORTOWA GMINA otrzymał Czerwonak, który znalazł się w gronie 39 polskich miast i gmin – laureatów tej nagrody.

Nasza gmina zdobyła tytuł w kategorii miast i gmin 10 000-30 000 mieszkańców, w której wyróżniono zaledwie 16 uczestników.

Wyróżnienie SPORTOWA GMINA przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji i nie poprzestają na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się zapewnić swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo – rekreacyjną.

WÓJT LIDEREM SPORTOWEJ POLSKI

Wójt Jacek Sommerfeld znalazł się w gronie 32 wójtów i burmistrzów i otrzymał wyróżnienie LIDER SPORTOWEJ POLSKI, które przyznawane jest konsekwentne angażowanie się w budowę SPORTOWEJ POLSKI, budowanie sportowego oblicza miast i gmin.

   

To szczególne wyróżnienie za inwestycje w rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, działania na rzecz upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz osobiste zaangażowanie z uwzględnieniem w szczególności kadencji samorządowej 2015-2018.

Nagrodę w imieniu Wójta odebrał Radosław Jaśkowiak Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku.

Skip to content