Centrum Kultury i Rekreacji Koziegłowyul. Piłsudskiego 3a
62-028 Koziegłowy
Centrala tel. 61 811 11 51
Recepcja tel. 61 646 04 89
Informacja i kasa pływalni tel. 61 415 19 13

Dane do faktury
Gmina Czerwonak
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
NIP 777-312-94-84
nr rach. 04 1020 4027 0000 1102 1217 4100

Piotr Stańczak – Dyrektor
p.stanczak@akwenczerwonak.pl
tel. 61 622 75 29

Agata Kuszyńska – Kierownik Centrum Kultury i Rekreacji
a.kuszynska@akwenczerwonak.pl
tel. 61 415 16 83

Wynajem sal w Centrum Kultury i Rekreacji
r.jaskowiak@akwenczerwonak.pl

tel. 61 415 16 78

Gminny Ośrodek Kultury “Sokół”
sokol@gok-sokol.pl
tel. 61 646 04 74
www.gok-sokol.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku – oddział Koziegłowy
kozie@biblioteka.czerwonak.pl
tel. 61 812 86 49
www.biblioteka.czerwonak.pl

logo_Akwen_nowe.png
Skip to content