AKW.351.8.2022

Ogłoszenie o Zamówieniu – Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w 2023 roku.

9 listopada 2022 r.

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.8.2022

Identyfikator postępowania: b8896556-d60a-41ea-bf3f-9faa416a4347

Link do postępowania


24 listopada 2022 r.

Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia można pobrać:

Link do postępowania


24 listopada 2022 r.

Informację z otwarcia ofert można pobrać:

Link do postępowania


5 grudnia 2022 r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać:

Link do postępowania

 

Skip to content