AKW.351.7.2022

Ogłoszenie o Zamówieniu – Usługa zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w 2023 roku.

8 listopada 2022 r.

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.7.2022

Identyfikator postępowania: 243b48bd-8578-4b02-88e5-f46c5d7fb2d1

Link do postępowania


17  listopada 2022 r.

Informację o zmianie treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z SWZ zmiana można pobrać:

Link do postępowania


22 listopada 2022 r.

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia można pobrać:

Link do postępowania


22 listopada 2022 r.

Informacje z otwarcia ofert można pobrać:

Link do postępowania


2 grudnia 2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Link do postępowania

Skip to content