AKW.351.6.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BUDOWA PLACU ZABAW W ANNOWIE

27 października 2022 r.

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.6.2022

Identyfikator postępowania: e4fd7072-4300-484a-ae7c-a1c69f1ad9ca

Link do postępowania


9 listopada 2022 r.

Informację o zmianie treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z SWZ zmiana można pobrać:

Link do postępowania


17 listopada 2022 r.

Informację o zmianie treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z SWZ zmiana można pobrać:

Link do postępowania


18 listopada 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ, zaktualizowany przedmiar robót, zaktualizowany projekt umowy wraz z kartami katalogowymi można pobrać:

Link do postępowania


22 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o unieważnienie postępowania przetargowego można pobrać:

Link do postępowania

Skip to content