AKW.351.4.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zielonej w miejscowości Bolechowo -Osiedle

 30 grudnia 2020 roku

Numer referencyjny: AKW.351.4.2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych można pobrać tutaj.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ Przebudowa i rozbudowa placu zabaw (*.zip)

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, przedmiary (*.zip)


19 stycznia 2021 roku

Informację o zmianie SIWZ można pobrać tutaj.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia można pobrać tutaj.

Zmienioną
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, można pobrać tutaj.

Termin składania ofert upływa dnia 28 stycznia 2021 roku o godz. 09:00


28 stycznia 2021 r.

Informację z otwarcia ofert można pobrać tutaj


01 lutego 2021 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert można pobrać tutaj


02 marca 2021 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj

Skip to content