AKW.351.3.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – REMONT POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE DACHU HALI SPORTOWEJ W CZERWONAKU

28 kwietnia 2022 r.

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.3.2022

Identyfikator postępowania: 9e03eec6-606d-42cd-95f1-af32f0277d3d

Link do postępowania


04 maj 2022 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – nr 1

Wyjaśnienie treści SWZ


13 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SWZ Zmiana

Informacja o zmianie treści SWZ


16 maja 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Przedmiar

Rzut dachu – rewizja 

Detale obróbek blacharskich


20 maja 2022 r.

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Przedmiar


24 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SWZ – Zmiana

Informacja o zmianie SWZ

Detale obróbek blacharskich

Przedmiar


27 maja 2022 r.

Informacja o przeznaczonej kwocie na wykonanie zadania

Informacja o przeznaczonej kwocie

Informacja z otwarcia ofert


7 czerwca 2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja 

Skip to content