AKW.351.3.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W 2021 ROKU

 21 października 2020 roku

Numer referencyjny: AKW.351.3.2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych można pobrać tutaj.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ sprzątanie 2021 (ZIP)


27 października 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

 Zał. 6 do SIWZ – wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


04 listopada 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


16 listopada 2020 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Skip to content