AKW.351.2.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI

DO PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH – AKW.351.2.2018

 

Czerwonak, dnia 02 marca 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej zjeżdżalni do pływalni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 marca 2018 roku.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

 

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Kościańska 48A

60 – 112 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian

Termin składania ofert upływa dnia 13 MARCA 2018 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 MARCA 2018 roku o godz. 12:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ_dostawa zjeżdżalni (ZIP)

 

19 marca 2018 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, można pobrać tutaj

 

Skip to content