AKW.351.1.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DZIAŁKOWEJ W CZERWONAKU

28 marca 2022 r.

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.1.2022

Identyfikator postępowania: 7000ca3b-0f24-43ef-8e92-006a10b6dd63

Link do postępowania

SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Dokumentacja techniczna


08 kwietnia 2022 r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana

zal_8_wzór umowy_zmiana_08.04.2022


19 kwietnia 2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na wykonanie zadania

Informacja


19 kwietnia 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie ofert


22 kwietnia 2022 r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana

SWZ_zmiana_22.04.2022


06 maja 2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Skip to content