AKW.351.1.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – REMONT NAWIERZCHNI BOISKA I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

23 marca 2021 roku

Numer referencyjny postępowania: AKW.351.1.2021

Ogłoszenie o zamówieniu można pobrać tutaj.

Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.


29 marca 2021 roku

Specyfikację Warunków Zamówienia – ZMIANA, można pobrać tutaj 


8 kwietnia 2021 roku

Odpowiedzi na pytania można pobrać tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia można pobrać tutaj

Specyfikację Warunków Zamówienia – Zmiana 2, można pobrać tutaj

Informację z miniPortalu można pobrać tutaj


16 kwietnia 2021 roku

Informację o przeznaczonej kwocie na realizację zadania można pobrać tutaj


16 kwietnia 2021 roku

Informację z otwarcia ofert można pobrać tutaj


4 maja 2021 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj

Skip to content