AKW.351.1.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEGO

ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO

 

Numer postępowania: AKW.351.1.2019

Czerwonak, dnia 02 października 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego, w tym pomocy przedlekarskiej, na terenie krytej pływalni w Koziegłowach (ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy) i kąpieliska Tropicana w Owińskach (ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska).

Zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 02 października 2019 roku.

 

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna

Ul. Fabryczna 9

61-524 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian lub Andrzej Godoń
Termin składania ofert upływa dnia 14 PAŹDZIERNIKA 2019 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 PAŹDZIERNIKA 2019 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

Ogłoszenie społeczne – usługa ratownictwa wodnego (ZIP)

************************************

16 października 2019 roku
Zbiorcze zestawienie ofert można pobrać tutaj.

************************************

12 listopada 2019 roku
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
można pobrać tutaj.

************************************

11 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w dniu 09 grudnia 2019 roku została zawarta umowa nr 352.1.2019 ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej działającym pod firmą WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, z siedzibą w Poznaniu, Os. Powstańców Warszawy nr 5H, lok. I11, 61-656 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000182858, posługującej się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 972-04-48-472 oraz numerem REGON 631254143, na zadanie, którego przedmiotem jest zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego, w tym pomocy przedlekarskiej, na terenie krytej pływalni w Koziegłowach (ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy) i kąpieliska Tropicana w Owińskach (ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska).

Wartość umowy to: 387.241,01 PLN brutto.

Skip to content