Oferta pracy – pracownik gospodarczy

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
poszukuje osób chętnych do pracy

na stanowisko
PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

Miejsce: port rzeczny AKWEN MARINA

 

  1. Zakres wykonywanych zadań:
  • obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych
    i eksploatacyjnych
  • sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń
  • prace porządkowo-konserwatorskie związane z funkcjonowaniem obiektu
  • obsługa systemu kasowego.

2. Wymagania niezbędne:

1)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty:

1)   życiorys (CV)

2)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Informacje dodatkowe:

   1)   forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

 

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl w terminie do dnia 29.03.2019

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.