Oferta pracy – marynarz żeglugi śródlądowej

OFERTA PRACY

MARYNARZ/STARSZY MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

PEŁNIENIE FUNKCJI obsługi STATKU

małą  łódź przewozowa – TRAMWAJ WODNY

 • sterowanie statkiem pod nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku;
 • wykonywanie prac manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie z mielizny;
 • konserwacja statku;
 • pełnienie dozoru na statku w trakcie postoju;
 • wykonywanie prac porządkowych na statku;
 • przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno – eksploatacyjne statku;
 • obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg wodnych;
 • utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu ratunkowego;
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku;
 • wykonywanie różnych prac przy pobieraniu paliwa, wody i innego zaopatrzenia statku;
 • przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów;
 • czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów;
 • udział w alarmach ćwiczebnych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 • ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • aktualna żeglarska książeczka pracy.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pływaniu na rzece Warcie.

 

MIEJSCE PRACY

 • AKWEN Marina w Czerwonaku.

 

CZAS PRACY

 • weekendy (sobota, niedziela) oraz święta ustawowe w godzinach 8:00-19:00;
 • dni powszednie w przypadku rezerwacji – powiadomienie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem;
 • od 23.06. do 30.09.2018 lub w krótszych okresach.

 

MOŻLIWA FORMA ZATRUDNIENIA:

 • umowa zlecenie,
 • faktura,
 • umowa o dzieło.

 

KONTAKT – JOANNA ANDRECKA TEL. 512 260 029