Oferta pracy – stermotorzysta żeglugi śródlądowej

OFERTA PRACY

STERMOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

PEŁNIENIE FUNKCJI kierownika statku

mała łódź przewozowa – TRAMWAJ WODNY

W imieniu armatora (właściciela) kieruje statkiem i załogą, nadzoruje i odpowiednio ponosi odpowiedzialność za statek, przewożone osoby i ładunek oraz bezpieczeństwo żeglugi, w tym:

 • realizacja zadań eksploatacyjnych statku;
 • dbanie o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
 • czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
 • kierowanie pracami załadunkowymi i wyładunkowymi;
 • organizowanie i nadzorowanie prac podległych członków załogi;
 • sterowanie statkiem i wykonywanie manewrów;
 • obsługa silnika;
 • utrzymywanie siłowni, mechanizmów i instalacji w pełnej gotowości technicznej;
 • przechowywanie dokumentów statku oraz przestrzeganie terminów przeglądów w celu odnowienia ważności tych dokumentów;
 • sporządzanie specyfikacji remontowych statku i współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
 • przestrzeganie przepisów w zakresie uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz w zakresie bhp.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • aktualny patent stermotorzysty;
 • aktualna żeglarska książeczka pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pływaniu na rzece Warcie

 

MIEJSCE PRACY

 • AKWEN Marina w Czerwonaku.

 

CZAS PRACY

 • weekendy (sobota, niedziela) oraz święta ustawowe w godzinach 8:00-19:00;
 • dni powszednie w przypadku rezerwacji – powiadomienie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem;
 • od 23.06. do 30.09.2018. lub w krótszych okresach

 

MOŻLIWE FORMY ZATRUDNIENIA:

 • umowa zlecenie;
 • faktura;
 • umowa o dzieło.

 

KONTAKT – JOANNA ANDRECKA TEL. 512 260 029