Prowadzenie kampanii wyborczych

Zgodnie z art. 108 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ,,Kodeks Wyborczy” zabrania się wykorzystywania obiektów i imprez gminnych finansowanych ze środków publicznych dla prowadzenia kampanii wyborczej.

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami wyjaśniamy, że naszą intencją było wskazanie, że podczas imprez gminnych finansowanych z budżetu gminy , w tym organizowanych przez różne jednostki organizacyjne,  nie dopuszcza się prowadzenia agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie. Natomiast komitety wyborcze mogą wynajmować pomieszczenia lub tereny będące we władaniu gminy lub jednostek organizacyjnych. Taka sytuacja  ma miejsce, gdy komitety wyborcze wynajmują np. urządzenia leżące w pasie drogowym w celu powieszenia banerów, tereny gminne, na których ustawiane są oznakowane namioty komitetów wyborczych, pomieszczenia domów kultury na spotkania z wyborcami itp. Wyjątkami w naszym przypadku są wyłącznie budynek Urzędu Gminy Czerwonak oraz szkoły.